DNB voortvarend met nieuwe toezichtaanpak

Het gaat lang niet meer alleen om de cijfers bij het toezicht van DNB, maar ook en vooral om de bedrijfscultuur.

Begin vorig jaar constateerde Findinet dat DNB meer op de stoel van de gedragstoezichthouder gaat zitten. Nadien zijn de signalen van DNB alleen maar sterker in die richting gaan wijzen.

De nieuwe toezichtaanpak heeft DNB vastgelegd in een brochure, ‘Focus!’, de naam ook die aan de nieuwe toezichtaanpak is meegegeven..

“Effectiever toezicht vraagt om een meer instellingoverstijgende aanpak, meer aandacht voor kwalitatieve en strategische aspecten en een indringender en vasthoudender cultuur”, aldus DNB. “FOCUS! geeft invulling aan deze uitgangspunten. Instellingen worden vooraf ingedeeld in toezichtklassen, met ieder een eigen intensiteit van risicoanalyse. De aandacht voor macro-economische en sectorale ontwikkelingen, en de doorvertaling naar het toezicht op de instellingen, is in deze aanpak verankerd.”

DNB-directeur Joanne Kellerman zei het tijdens het VU-symposium ‘Zaaien op rotsen’ zo:

“Het Expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit richt zich op risicofactoren binnen organisaties – en dus op het voorkómen van problemen. Die aanpak moet de effectiviteit ten goede komen. Het Expertisecentrum Interventie en Handhaving is er om snel en krachtdadig in te grijpen als dat nodig is. Die aanpak draagt bij tot een indringender en vasthoudender toezicht.

We kijken niet meer alleen naar een bank, een pensioenfonds of een verzekeraar apart, maar juist ook naar de samenhang tussen die instellingen. En we kijken naar wie het binnen het geheel opvallend goed doet of juist opvallend slecht. Daarbij maken we meer gebruik van een thematische aanpak, waarbij we specifieke onderwerpen ook groepsgewijs kunnen onderzoeken en vervolgens aanpakken in plaats van alleen binnen één instelling.

Natuurlijk, de van oudsher bestaande taken van de Bank zijn onverminderd van belang. We blijven controleren of de instellingen die onder ons toezicht staan voldoen aan de wettelijke eisen van solvabiliteit, liquiditeit en beheerste bedrijfsvoering. Maar we willen nu ook een slag dieper gaan. Door ook te kijken naar mogelijke oorzaken van problemen, kunnen we die problemen beter voorkomen. We hebben daarvoor verschillende bronnen van informatie ter beschikking. Zoals, in de eerste plaats: de strategie en het bedrijfsmodel van de instelling. Hoe zorgt de organisatie ervoor, dat ze zich positief onderscheidt van de concurrenten? Hoe zorgt ze dat de klanten haar weer vertrouwen en dat ook blijven doen? Hoe efficiënt wordt er gewerkt? Hebben de stakeholders vertrouwen in de strategie en is de strategie bestand tegen onverwachte ontwikkelingen?

Een analyse van het bedrijfsmodel geeft inzicht in de vraag hoe de instelling er nú voorstaat, een analyse van de strategie geeft inzicht in de vraag, of het model ook houdbaar en toekomstbestendig is, dus duurzaam.”

GEEN REACTIES