Adfiz-uitvraagformulier WGA-ERD nu marktstandaard

copyright Pixabay

Bij 70% van de offerteaanvragen voor een WGA-verzekering wordt nu gebruik gemaakt van het uitvraagformulier van branchevereniging Adfiz.

Daarmee is het formulier nu de marktstandaard geworden, iets dat Adfiz bij de introductie ervan al beoogde. Het uniforme uitvraagformulier is vorig jaar door de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz ontwikkeld en direct zijn met veel grote verzekeraars afspraken gemaakt over de acceptatie van dit formulier. Adfiz stelt nu voor de hele markt de update van het formulier beschikbaar dat geschikt is voor het eigenrisicodragerschap per 1 juli 2017 (beslismoment: 1 april 2017).

Het formulier heeft ook een aantal wijzigingen op het privacy-vlak ondergaan. Na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en het Verbond van Verzekeraar is het formulier waar mogelijk minder privacygevoelig gemaakt. Zo hoeft er vanaf nu slechts het geboortejaar van de werknemer (in plaats van de volledige geboortedatum) ingevuld te worden. Verder zijn er op aangegeven van adviseurs en verzekeraars kleine visuele en technische aanpassingen gedaan.

Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is ontwikkeld, zodat adviseurs efficiënt bij meerdere aanbieders tegelijk een offerte kunnen opvragen. Zo wordt het voor de adviseurs eenvoudiger en minder tijdrovend om met hun klant de beste keuze voor een verzekeraar te kunnen maken. Sinds de introductie van het uniforme uitvraagformulier wordt het door alle grote inkomensverzekeraars geaccepteerd. Werkgevers kunnen via hun adviseur gebruikmaken van dit uniforme uitvraagformulier van Adfiz.

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES