Adfiz: objectieve analyse moet de norm zijn in het dvd

In het AFM-concept dienstverleningsdocument blijven de gevolgen van cruciale beperkingen in aard en omvang van de dienstverlening onderbelicht.

Adfiz heeft belangrijke kritiekpunten op het concept-dienstverleningsdocument dat de AFM ter consultatie heeft aangeboden. Datzelfde geldt voor NVHP (zie ook: NVHP: geen goed woord voor voor condept-dvd)

Het DVD in huidige vorm biedt volgens Adfiz onvoldoende inzicht in de belangrijkste verschillen in dienstverlening. “De gevolgen van cruciale beperkingen in aard en omvang van de dienstverlening blijven onderbelicht (bijv. wel of geen advies, tegengestelde belangen, mate van objectieve analyse). Het DVD zou meer nadruk moeten leggen op de belangrijkste risico’s van verschillen in dienstverlening. Een onafhankelijk advies op basis van objectieve analyse zou daarbij de norm moeten zijn.”

Zonder die aanpassing is Adfiz ervan overtuigd dat de consument met dit DVD niet de juiste keuzes kan maken. De consument wordt onvoldoende in staat gesteld vragen te beantwoorden als:

  • Heb ik advies nodig of kan ik het zelf?
  • Wat zijn de belangrijkste verschillende tussen de aangeboden diensten?
  •  Welke mogelijke belangenverstrengelingen zijn er en wat is daarvan de invloed op de dienstverlening?
  •  Wat zijn de risico’s van bepaalde aspecten van dienstverlening?

Risico’s op prijssturing

“Primair”, stelt Adfiz, “zou de consument zijn keuze voor een vorm van dienstverlening moeten maken op de toegevoegde waarde voor hem. Voorkomen moet worden dat consumenten hun keuzes alleen op prijs baseren omdat zij onvoldoende inzicht krijgen in de gevolgen van verschillen in inhoud van dienstverlening. Zo kan het weglaten van objectieve analyse op de korte termijn mogelijk een paar honderd euro besparen op advieskosten. Het is echter de vraag of de consument bij zo’n keuze beseft dat hij voor het product over de looptijd mogelijk duizenden euro’s meer betaalt.

AFM heeft reeds onderzoek gedaan naar mogelijk ongewenste effecten van prijssturing. Wij hebben AFM gevraagd of dit onderzoek inzicht geeft in deze risico’s. Gezien het belang stellen wij voor het DVD na de noodzakelijke aanpassingen nogmaals uitgebreid hierop te testen. Het moet zeker zijn dat de prijs niet te sturend werkt, zonder dat de consument beseft wat de daadwerkelijke gevolgen van verschillen in dienstverlening kunnen zijn.”

Voorstellen tot verbetering

Adfiz vindt het belangrijk dat het nieuwe standaard dienstverlenings-document consumenten daadwerkelijk in de positie brengt verantwoorde keuzes te maken. In de consultatiereactie doet zij daarom voorstellen om het DVD te verduidelijken, zoals:

  •  Inzicht in verschillen: Toevoegen van een duidelijke risico-indicator aan het DVD waardoor inzicht ontstaat in de mogelijke gevolgen van beperkingen in aard en omvang van de dienstverlening (bijv. wel of geen advies, tegengestelde belangen, mate van objectieve analyse). Een onafhankelijk advies op basis van objectieve analyse zou daarbij de norm moeten zijn.
  • Kiezen op inhoud: (Verder) onderzoek naar (ongewenste) sturende werking van de prijs bij keuze van de noodzakelijke dienstverlening. De presentatie van de prijs moet mogelijk aangepast worden naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek.
  • Inzicht in adviesproces: Duidelijkere omschrijving van de stappen van het adviesproces. In ieder geval moet daarbij ook advies over de vraag of er wel een product nodig is expliciet genoemd worden.
  • Helder over kosten: Duidelijkheid verschaffen in het DVD dat de consument altijd moet betalen als hij financiële diensten afneemt, ongeacht of er een product wordt afgesloten.
  • Inzicht in nazorg: Duidelijke omschrijving van verschillen in inhoud, belang en prijs van doorlopende dienstverlening. De klant moet ook op dit punt een afgewogen keuze kunnen maken.

“Deze aanpassingen zijn ook nodig om te voorkomen dat een adviseur een ander document nodig heeft om zijn klant uit te leggen wat zijn dienstverlening exact inhoudt. We moeten voorkomen dat de invoering van een standaard DVD hierdoor zijn doel voorbij schiet.”

GEEN REACTIES