Adfiz gooit het roer om met Prestatie Onderzoek

Adfiz gooit het roer om met Prestatie Onderzoek

Het Adfiz Prestatie Onderzoek krijgt een nieuwe opzet. De branchevereniging is gestopt met de doorlopende enquête onder adviseurs en gaat meer focussen op concrete verbeterterreinen. De afgelopen jaren waren al naast de generieke brancheprijzen nieuwe themaprijzen geïntroduceerd. Deze focus wordt leidend.

Adfiz-directeur Enno Wiertsema: “Algemene kwaliteitsverbetering hoeft al enige tijd niet meer geagendeerd te worden, verzekeraars hebben dit al lang door en velen doen ook zelf onderzoek hiernaar. Tegelijk blijven er thema’s waar het voor adviseurs en hun klanten niet snel genoeg gaat. Daar willen we versnelling realiseren door de koplopers in beeld te brengen.” Een woordvoerder voegt eraan toe dat het ophalen van voldoende respons met de jaren steeds lastiger werd, “en we niet door wilden gaan totdat het mogelijk onbetrouwbaar zou worden.”

In de nieuwe opzet wordt kwalitatief onderzoek gedaan, waarbij een onafhankelijke jury concrete verbeterinitiatieven en -projecten gaat beoordelen. De activiteiten die in aanmerking komen moeten betrekking hebben op kwaliteitsverbetering binnen een specifiek thema.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van Adfiz op donderdag 13 januari wordt het nieuwe Adfiz Prestatie Onderzoek gelanceerd. Dan worden ook de thema’s bekendgemaakt die Adfiz samen met de leden bepaalt. Vanaf 2023 worden weer jaarlijks prijzen uitgereikt.

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES