Meer financieringsruimte voor tweeverdieners

Meer financieringsruimte voor tweeverdieners
© Pixabay

Tweeverdieners krijgen opnieuw meer leenruimte voor de aankoop van een woning. In een internetconsultatie voor de ‘Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021’ stelt het ministerie van Financiën dat hypotheekaanbieders kunnen uitgaan van een financieringslastpercentage dat wordt berekend op basis van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met negentig procent van het lagere toetsinkomen. Een jaar geleden werd dit percentage verhoogd naar tachtig procent van het lagere toetsinkomen.

In de consultatie is tevens een artikel toegevoegd waarin wordt aangegeven welke wegingsfactor aanbieders dienen toe te passen bij studieleningen voor het bepalen van de financieringslast. De wegingsfactor bij looptijd van een studielening van 15 jaar bedraagt 0,65 en bij een looptijd van 35 jaar bedraagt die 0,35. Verder wordt de omschrijving van energiebesparende voorzieningen aangescherpt. De consultatie is vrijdag gestart, de sector kan tot 1 september reageren.

Bron: Ministerie van Financiën

GEEN REACTIES