ABN AMRO kiest voor prijsdiscipline in concurrerende hypotheekmarkt

ABN AMRO kiest voor prijsdiscipline in concurrerende hypotheekmarkt

ABN AMRO produceerde in het derde kwartaal voor 4,2 miljard euro aan nieuwe hypotheken. Dat is een daling van 12% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar lag de hypotheekproductie wel weer bijna 15% hoger.

Het marktaandeel van ABN AMRO in nieuwe hypotheken bedroeg 15% in het derde kwartaal (Q3 2019: 21%). Binnen de top-3 van grootste hypotheekverstrekkers heeft ING inmiddels de tweede plaats overgenomen van ABN AMRO, meldde adviesbureau IG&H in zijn Hypotheekupdate van het derde kwartaal. ABN AMRO geeft echter aan strikte prijsdiscipline te handhaven in deze concurrerende markt en niet mee te willen gaan met extreem lage stuntrentes.

Door de stijgende huizenprijzen en extra aflossingen verbeterde het risicoprofiel van de hypotheekportefeuille van de bank. Het aandeel aflossende hypotheken bereikte 36% tegen het einde van Q3 2020 (Q2 2020: 35%, Q3 2019: 32%). De gemiddelde geïndexeerde loan to value, verhouding tussen de omvang van de verstrekte hypotheken en de woningwaarde, zakte in het derde kwartaal met 1 procentpunt naar 62%. De brutoboekwaarde van hypotheken met een loan to value van meer dan 100% daalde tot EUR 1,4 miljard (30 juni 2020: EUR 1,6 miljard) en vertegenwoordigde 1% van de totale hypotheken (30 juni 2020: 1,1%, 30 september 2019: 1,4% ). Ongeveer 3% van de extra aflossingen viel in deze categorie.

De rente-inkomsten waren in vergelijking met het derde kwartaal van 2019 lager, voornamelijk als gevolg van aanhoudende druk op de rente en, in mindere mate, de verminderde vraag naar consumptieve leningen als gevolg van de slechte economische situatie. Ook de rente-inkomsten op woninghypotheken daalden als gevolg van iets lagere gemiddelde volumes en de iets lagere marges.

ABN AMRO maakte in het derde kwartaal voor het eerst weer winst. De nettowinst bedraagt EUR 301 miljoen. CEO Robert Swaak spreekt in zijn voorwoord bij het kwartaalverslag van “een weerspiegeling van een goed operationeel resultaat en matigende kredietvoorzieningen onder uitdagende omstandigheden”. De bijzondere waardeverminderingen ten gevolge van de coronacrisis lagen met 270 miljoen EUR lager dan voorzien, maar de bank blijft voorzichtig. Voor het hele jaar verwacht ABN AMRO dat de waardeverminderingen onder de Q2-verwachting van EUR 3 miljard liggen, en dichter bij de Q1-verwachting van EUR 2,5 miljard. De bank verwacht wel dat het effect van de coronacrisis zal na-ijlen in 2021.

Bron: ABN AMRO

GEEN REACTIES