Aantal NHG-garanties steeg in 2014 met 14%

De garanties voor de aankoop van een nieuwe woning namen in vergelijking met 2013 zelfs toe met 20%. Het aantal verliesdeclaraties steeg met 6%.

Dit blijkt uit de voorlopige jaarcijfers die NHG heeft gepubliceerd in het Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014.

In 2014 zijn 14% meer nieuwe garanties afgegeven dan in 2013 (van 101.800 naar 116.100). Daarbinnen is het aantal garanties voor de aankoop van een woning ten opzichte van 2013 toegenomen met 20%. Deze toename wordt enigszins getemperd door de verlaging van de kostengrens per 1 juli 2014 naar € 265.000. Het aantal nieuwe garanties is van het derde op het vierde kwartaal met circa 8% toegenomen.

In totaal hebben 4.792 huishoudens in 2014 (2013: 4.521) een beroep gedaan op NHG vanwege een gedwongen verkoop van de woning met verlies. De trend van een sterk toenemend aantal verliesdeclaraties lijkt daarmee vooralsnog af te vlakken. Er wordt echter rekening gehouden met een verdere stijging van het aantal verliezen door het na-ijleffect van de crisis. Het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag is in 2014 met € 39.240 relatief stabiel ten opzichte van 2013 (€ 39.347).

Door het toegenomen aantal nieuwe garanties en de vooralsnog beperkte stijging van het aantal verliesdeclaraties is het fondsvermogen in 2014 licht gestegen naar € 804 miljoen.

De verwachting blijft dat het aantal verliezen verder zal toenemen en het fondsvermogen zal worden aangesproken om toenemende verliezen op te vangen. Op basis van actuele inzichten in de ontwikkeling van de economie en de koopwoningmarkt, en bij stabiel overheidsbeleid, wordt geen aanspraak op de achtervang van de overheid verwacht.

Restschuldfinanciering met NHG

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk een restschuld, die voortkomt uit een hypotheek met NHG, mee te financieren in een nieuwe hypotheek met NHG. Dit betreft een maatregel die op verzoek van de Minister voor Wonen is getroffen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en zodoende meer oplossingen te bieden in gevallen waarbij de woning ‘onder water’ staat.

In 2014 zijn 437 garanties verstrekt voor de financiering van een restschuld in een opvolgende hypotheek.

GEEN REACTIES