88.000 werknemers verzuimen vier dagen of meer vanwege arbeidsongeval

© Pixabay.com

Arbeidsongevallen zorgen bij bijna negentigduizend werknemers voor langer verzuim. En dat werkgevers dan zich moeten wenden tot het UWV of een verzekeraar.

Lichamelijk

In totaal kreeg 3,4% van de werknemers in 2014 te maken met een arbeidsongeval. Bij ruim een derde leidde dit tot een verzuim van vier dagen of meer. In de meerderheid van deze langere verzuimgevallen gaat het om lichamelijk letsel zoals ontwrichtingen en verstuikingen, wonden, botbreuken en hersenschuddingen of inwendige letsels. De lichamelijke letsels wordt onder meer veroorzaakt door uitglijden, struikelen, vallen, door een voorwerp geraakt worden, een beknelling of een val van hoogte.

Geestelijk

Bij ruim een kwart van de ongevallen betrof het geestelijk letsel en bij nog eens 16% was het een combinatie van lichamelijk en geestelijk letsel. Dit wordt onder meer veroorzaakt door bedreiging, mishandeling of door een shock vanwege een traumatische ervaring.

Fabrieken

De meeste arbeidsongevallen (26%) vinden plaats op locaties als fabrieken en reparatiewerkplaatsen.  Nog eens vijftien procent gebeurt in een zorginstelling of bij een andere dienstverleningsorganisatie (bv kantoor of school). Daarna volgen bouwplaatsen, woningen en openbare ruimten.

Risico

Arbeidsongevallen met verzuim als gevolg, is een risico voor de werkgever, aangezien het loon van de werknemer gewoon moet doorbetaald. Veel werkgevers brengen het verzuimrisico onder bij het UWV of een particuliere verzekeraar.

Bron: CBS

GEEN REACTIES