Infographic : Meerderheid zzp’ers niet verzekerd voor juridische hulp


Zzp’ers die (nog) geen rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten geven aan dat de voornaamste reden hiervoor de hoge kosten van de verzekering zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 744 zzp’ers in samenwerking met Centraal Beheer.

Marc Bijwaard van Centraal Beheer

41.5 % sloot een rechtsbijstandverzekering
Het aantal zzp’ers dat wel over een zakelijke rechtsbijstandverzekering beschikt is de afgelopen drie jaar met 15,6 procent toegenomen; van 35,9 procent in 2014 naar 41,5 procent in 2017.
“De kosten van een juridisch geschil kunnen hoog oplopen. Zeker voor een zelfstandig ondernemer kunnen deze kosten er flink inhakken. Het is goed om te zien dat steeds meer zzp’ers zich hier bewust van zijn en dit risico verzekeren.” aldus Marc Bijwaard van Centraal Beheer.


“Zzp’er ervaart kosten voor rechtsbijstand als HOOG” verzekeraars
56.1 % dus ruim de helft van de zzp’ers beschikt niet over een zakelijke rechtsbijstandverzekering.
13.6 %  van deze groep overweegt toch deze verzekering af te sluiten.

Alternatieven
Een groot deel (27,6%) geeft ook aan niet over de verzekering te beschikken omdat zij dit risico op een andere manier hebben gedekt, bijvoorbeeld via een eigen buffer of via de partner.
Van de zzp’ers die niet van plan zijn ooit een rechtsbijstandverzekering af te sluiten geven in
14,0 %  aan dat zij deze verzekering niet nodig vinden.
26,3 % van de ondernemers overweegt de verzekering wel af te sluiten, maar zegt hier
gewoonweg nog niet aan toe te zijn gekomen.

Startende zzp’er sluiten doorgaans niet direct een rechtsbijstandverzekering af
Van de startende zzp’ers, die minder dan één jaar actief zijn, beschikt niemand over een zakelijke rechtsbijstandverzekering. Uit het onderzoek is verder gebleken dat naarmate zzp’ers langer actief zijn, zij vaker een zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten.
36,8 % van de zzp’ers die één tot twee jaar actief zijn beschikt over de verzekering.
Zomede :
43,1 % van de groep zzp’ers die langer dan twee jaar actief zijn.

Over het onderzoek
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 744 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, april 2017).

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een document.

Bron : Persbericht

GEEN REACTIES