17 partijen doen mee met VNAB-traineeprogramma risk management

Het traineeprogramma dat de branchevereniging voor de zakelijke verzekeringsmarkt, VNAB, gisteren lanceerde, wordt gesteund door zeventien verzekeraars, makelaars en expertisebureaus.

Daarmee is het een breed gedragen initiatief, temeer omdat belangrijke marktpartijen zich aan het initiatief hebben verbonden zoals makelaars Aon en Marsh, verzekeraars Zurich, MS Amlin en Chubb en expertisepartijen als Sedgewick en Lengkeek.

Het programma richt zich op pas afgestudeerde HBO-ers en WO-ers, waarbij ‘studierichting minder belangrijk is dan competenties en motivatie’. Dat klinkt enigszins als een zwaktebod, maar is begrijpelijk in het licht van het huidige aanbod en lesprogramma’s van HBO- en universitaire studies waar het onderwerp ‘verzekeringen’ er zeer bekaaid vanaf komt. Bovendien heeft het onderwerp risk management zich in de afgelopen jaren zich meer laten gelden in post-HBO en post-doc studies dan in het reguliere hoger onderwijs. Daarbij komt volgens de VNAB dat de zakelijke verzekeringsmarkt vaak onvoldoende bekend is bij young professionals.

In het traineejaar worden de kersverse medewerkers bijgespijkerd qua kennis over de branche door onder meer juridische masterclasses, Wft-opleidingen en diverse kennissessies. Daarnaast is er professionele begeleiding binnen de partijen die meedoen aan het programma. Relevant is overigens dat de trainees in dienst komen bij Unique Banking & Insurance en vanuit daar gedetacheerd worden naar de deelnemende verzekeringspartijen.

Met het Risk Insurance Traineeship investeert de branche nadrukkelijk én gezamenlijk in het opleiden van jong talent, stelt de VNAB in een toelichting. ‘En dat is nodig, omdat het ook voor de verzekeringsbranche een uitdaging is om goede jonge professionals te vinden. Door demografische ontwikkelingen als vergrijzing en stijging van de levensverwachting daalt immers het aanbod van jong talent op de arbeidsmarkt.’

GEEN REACTIES