15 verzekeraars gaan DNB-risicoplan volmachten testen

copyright Pixabay

Deze maand gaan vijftien verzekeraars de recent gepubliceerde ‘good practice’ risicobeheersing volmachten testen. Het is een verzoek van DNB.

De toezichthouder wil daarmee bekijken in hoeverre verzekeraars nu al werken met de risicomaatregelen die in het good practice-document staan vermeld. Het is volgens DNB daarmee een soort nulmeting. Het document is afgelopen week door DNB gepubliceerd en komt in de plaats van het normenkader volmachten uit 2013.

Of onder de vijftien verzekeraars buitenlandse partijen zitten is niet duidelijk. DNB vermeldt dit niet als zodanig. Dit zou interessant zijn omdat DNB zelf signaleerde dat een steeds groter deel van de Nederlandse volmachtportefeuille bij buitenlandse partijen is ondergebracht. Dit jaar haalde de NVGA nog zelf een buitenlandse partij (Rhion.digital) naar binnen. Daarnaast kwam in een rapport van consultantbedrijf IG&H naar voren dat 10% van de schademarkt is ondergebracht bij buitenlandse risicodragers, zoals Chubb, AIG en syndicaten van Lloyd’s. Het gaat dan vooral om zakelijke verzekeringen.

De ‘good practice beheersing volmachten’ geeft voor het volmachtkanaal een gedetailleerde uitwerking van Solvency II. Het is een lange lijst van maatregelen, onder meer op het vlak van monitoring, verantwoording en datakwaliteit. Dit leidt tot de nodige hoofdbrekens bij volmachtkantoren. Vanuit dit perspectief is het mede interessant om te zien wat de positie van buitenlandse risicodragers is, bijvoorbeeld of zij wat minder zwaar tillen aan een strikte beheersing van de volmachten.

GEEN REACTIES