Verzekeringsmarkt Londen test weerstand tegen catastrofe

copyright Pixabay

Een consortium van leidende partijen op de Londense verzekeringsmarkt simuleerde de gevolgen van calamiteiten met een schade van $200 mrd.

In een vandaag verschenen White Paper beschrijft het consortium, waar onder meer Lloyd’s, Hiscox en makelaar Aon deel van uitmaakten, zijn bevindingen en inzichten naar aanleiding van deze exercitie. De simulatie werd gehouden tegen de achtergrond van een steeds waarschijnlijk wordende harde Brexit, die mogelijk de Londense City, en daarmee ook de Londense verzekeringsmarkt kan ondermijnen.

De calamiteiten die werden gekozen waren onder meer een zeer verwoestende orkaan, een gigantisch ‘cyber event’, een zeer sterke daling van de aandelenmarkten en een faillissement van een belangrijke herverzekeraar, waardoor vertraging ontstaat bij herverzekeringsuitkeringen. De becijferde schadeomvang van $200 mrd, is een van de grootste schadebedragen ooit: meer dan twee keer de schade van orkaan Katrina en vier keer groter dan de verzekeringsschade die ontstond naar aanleiding van de aanslagen op het WTC in 2001.

Belangrijkste bevinding van de simulatie was dat de verzekeringspartijen voldoende praktische en financiële mogelijkheden hebben om de schades op te vangen. Ze zijn in staat om klanten snel te helpen en claims uit te betalen en kunnen tegelijkertijd hun dekking continueren zodat de positie van de Londense markt niet in gevaar komt. Deze robuustheid komt mede voort uit de herverzekerings- en herkapitalisatie arrangementen en het vermogen deze arrangementen op te starten tijdens een financieel zeer turbulente omgeving. Er traden tijdens de simulatie geen grote liquiditeitsproblemen op, waarbij het consortium aantekent dat in een ‘real world event’ deze liquiditeitsproblemen wel kunnen ontstaan.

Ondanks de positieve uitkomst van de simulatie komt het consortium met drie aanbevelingen die er voor moeten zorgen dat de Londense verzekeringsmarkt nog beter grote catastrofes kan opvangen. Zo word aanbevolen dat marktpartijen interne processen moeten introduceren om klanten effectief te kunnen ondersteunen tijdens een ramp. Daarnaast moet de positie van verzekeringsmarkt Lloyd’s worden versterkt en moet met toezichthouders beter worden samengewerkt, bijvoorbeeld door het beter aan elkaar uitleggen van elkaars verwachtingen over hoe te reageren bij een catastrofe.

Bron: Hiscox

GEEN REACTIES