Wanneer moet internetaanbieder dvd verstrekken?

Gaat het scherm op grijs en verschijnt er een pop up dat verdwijnt als de bezoeker het dvd heeft gedownload?

De AFM meldt dat er goede belangstelling is voor de dvd-generator. Al 3500 keer is de generator gebruikt om een dienstverleningsdocument samen te stellen. Naast de generator en een duidelijke gebruiksaanwijzing heeft de AFM op haar website de meest gestelde vragen gebundeld.

Terecht geeft AFM het volgende antwoord op de vraag wanneer het dienstverleningsdocument verstrekt moet worden:

 “U moet het DVD in een vroegtijdig stadium aan de klant verstrekken. Bijvoorbeeld tijdens het eerste klantcontact, maar in ieder geval steeds voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst.

Dus op het moment dat de klant nog geen beslissing heeft genomen over het distributiekanaal en de persoonlijke financiële situatie nog niet in kaart is gebracht.

Zo kan de klant in een vroeg stadium geïnformeerd worden over uw dienstverlening en de bijbehorende kosten en op basis hiervan een weloverwogen keuze kan maken.”

Dit is exact de bedoeling van de regelgever. Daarnaast is het ook de bedoeling dat het dvd bijdraagt aan een gelijk speelveld tussen de diverse financiële marktpartijen.

Aanbieders, bemiddelaars, gevolmachtigden en adviseurs hanteren hetzelfde document. De vraag kan gesteld worden of en hoe dat in de praktijk gaat uitwerken.

Voor zover bekend is er bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag hoe internetpartijen met het dvd moeten omgaan. Er zijn aanbieders en bemiddelaars die de klant een product rechtstreeks via hun internetsite laten afsluiten. Daar zijn ook producten bij waarvoor het verstrekken van een dvd verplicht is. Hier hoeft niet meteen gedacht te worden aan de meest gecompliceerde producten. Die verplichting geldt ook voor bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, een uitvaartproduct en een AOV.

Gaat het scherm op grijs als een bezoeker een dergelijke verzekering wil afsluiten? En verschijnt dan eerst net zo’n pop up als bij cookies die pas verdwijnt als de bezoeker het dvd heeft gedownload?

Of komen internetaanbieders en –bemiddelaars ermee weg dat de regel luidt dat alleen financiële dienstverleners die rechtstreeks klantcontact hebben het dvd moeten verstrekken? Dat zou bepaald niet bijdragen aan een gelijk speelveld en is ook niet de bedoeling geweest van de ‘rechtstreeks contact’-regel.

Wie het weet mag het zeggen. Graag zelfs!

redactie@findinet.nl

GEEN REACTIES