CANON: nieuw verband van adviseurs?

De logo’s van CFD, Adfiz, NVF, OvFD en NVGA boven één persbericht. En nu doorpakken!

Vrijwel alle intermediairorganisaties hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk protest tegen het

vakbekwaamheidsbouwwerk en het verplichte PE- en inhaalexamen.

Ze bundelden de zogenoemde contra expertiserapporten van de Commissie Financiële Dienstverlening, de petitie van Adfiz en de gezamenlijke (negatieve) reactie van Adfiz, NVGA, NVF en OvFD op het consultatiedocument vakbekwaamheid. En dat pakket werd overhandigd aan de Vaste Kamercommissie van Financiën.

Een krachtenbundeling waar de Federatie Fidin ooit van droomde is nu werkelijkheid geworden. De vraag is voor hoe lang. Is het een eendagscoalitie met alleen als doel om de politiek om vijf voor twaalf alsnog te bewegen de architectuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk te veranderen? Of dringt het besef echt door dat de kans op succes het grootst is als de toch al schraal georganiseerde beroepsgroep van adviseurs met één vuist op tafel kan slaan? Laten we hopen dat de gezamenlijke gang naar het Binnenhof met misschien na afloop een wijntje op het zonnige terras van het Plein naar een meer structurele samenwerking smaakt.

De adviseurs mogen beducht zijn voor de nieuwe kenniseisen die overigens al een plek gekregen hebben in het Bgfo, maar de vraag is of dat de grootste beer is die zij op hun weg tegenkomen. Minstens zo belangrijk is het om het onafhankelijk advies als een sterk merk te positioneren. Als een dienstverlening die onontbeerlijk is voor de consument die zijn financiële huishouding op orde wil hebben en houden. Binnen de intermediaire branche wordt dit als een vanzelfsprekendheid gevoeld. Veel consumenten echter, zo blijkt uit onderzoeken, worden niet enthousiast van het idee dat zij eerst voor advies moeten betalen om vervolgens nog eens geld neer te leggen voor het product dat zij willen aanschaffen.

Ondanks alle mooie beloften in de tijd dat het provisieverbod boven de markt kwam te hangen is er niets terechtgekomen van een behoorlijke voorlichtingscampagne waaraan de overheid zou meewerken. Ofwel: er is een kans blijven liggen om consumenten van nut en noodzaak van advies te doordringen. Die taak ligt nu bij de advieswereld zelf. Om dat tot een goed einde te brengen zullen alle zeilen bijgezet moeten worden. Zeker nu hier en daar rondgebazuind wordt dat de adviseur van vlees en bloed min of meer eenvoudig te vervangen is door digitale tools. Het is in het belang van de consument en ook noodzakelijk voor de continuïteit van menig advieskantoor het belang van onafhankelijk advies breed uit te dragen.

Dat vraagt om een hoge organisatiegraad van de marktpartijen. Maar dan niet versnipperd over vijf of meer organisaties die elk hun eigen plan trekken. Als de handen ineen geslagen worden als het gaat om vakbekwaamheidseisen, dan zou dat helemaal moeten lukken nu het gaat om overleven, zou je zeggen.

Het wachten is op het volgende persbericht van

CFD

Adfiz

NVF

OvFD

NVGA

met één logo daarboven.

Jan Aikens

GEEN REACTIES