Slechte resultaten van autoverzekeraars voor rekening van consument.

C: Met dank aan Allsecur

Wie de kop van dit artikel even op zich in laat werken, die snapt ook wel dat hier niets bijzonders aan de hand is. Oud Nieuws ! Altijd hetzelfde liedje.
Verliezen verzekeraars geld op een branche, dan stijgen de premies die de klanten moeten betalen.
Zijn de resultaten bevredigend, dan romen de herverzekeraars dat snel weer af.
Kortom : consumenten trekken altijd aan het kortste eind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik loop sinds 1968 in deze bedrijfstak rond, begon mijn carrière zelfs op de autoschade afdeling van verzekeraar Hollandsche Lloyd, toen nog gevestigd aan de Keizersgracht te Amsterdam.
Het is verbazingwekkend hoeveel informatie bij verzekeraars binnenkomt en wordt vastgelegd. Dan moet het toch ook niet zo moeilijk zijn om lijstjes te presenteren met resultaten uit de praktijk ?
* Waar gebeuren veel ongevallen ?
* Op welk tijdstip ?
* Op welke rijbaan ?
* Wat was de oorzaak ?
Het zou mij niet verbazen als de uitkomst van een dergelijk onderzoek zou uitwijzen dat veel schades veroorzaakt worden op momenten dat het druk is op de wegen.
Dus rond het tijdstip dat velen op weg zijn van huis naar werk of andersom.

Tijd = geld
En die aanrijdingen veroorzaken weer files. En niemand wil in de file staan.
De transportsector heeft immers ook baat bij een goede doorloop van het verkeer.
Maar vaak wordt er nog meer asfalt aangelegd zodat nog meer ruimte wordt geboden aan het verkeer.

Luchtverontreiniging
Omdat hard rijden onherroepelijk leidt tot luchtvervuiling, zijn op vele plekken maximum snelheden van kracht.

Trajectcontrole
Zo moet je tussen Amsterdam en Utrecht over 6 banen allemaal dezelfde snelheid rijden. Dankzij een uitstekend functionerende “traject controle” houden de meeste automobilisten zich aan de maximum snelheid die daar op 100 km is.

Wisselende snelheden

Zo zijn er ook rijkswegen waar je overdag 120, maar na 19.00 uur 130 mag rijden.

Andere snelheden per richting

Maar er zijn ook rijkswegen waar je naar het zuiden (richting Den Bosch) 80 moet rijden, terwijl vanaf  Den Bosch naar Utrecht 120 gereden mag worden tot op de afslag naar de A27. Wie hier iets van snapt mag zich melden ? Als je de ene kant op rijdt, dan moet je zuinigjes rijden en de andere kant op mag je fors gas geven.
Een wirwar van borden staat langs de kant van de weg en mocht je een bord hebben gemist, dan krijg je vanzelf een bumperklever die duidelijk maakt dat je gas moet geven. Ook als hij zelf niet gezien heeft dat de maximum snelheid daar lager is dan voorheen.
Niet zelden menen andere automobilisten dat jij je maar tussen het vrachtverkeer moet invoegen, zodat hij 130 kan rijden waar je 100 mag.

Al meerdere jaren poog ik in politiek Den Haag de handen op elkaar te krijgen voor een nieuwe verkeersregel.
Dan kunnen alle borden met maximum snelheden worden omgesmolten en hergebruikt.

Zoals het nu is mogen wij tot de maximum snelheid alle banen benutten.
Doorgaans rijden er veel vrachtwagens op de baan geheel rechts.
En vrachtwagens mogen niet harder dan 80 rijden.
Met als gevolg dat de meeste andere automobilisten zich bevinden op de andere banen.
Daar mag iedereen dus 120 maximaal. Maar velen rijden daar geen 120 omdat :
1) zij bij een snelheid van 103 optimaal zuinig rijden
2) zij nooit harder rijden dan 110
3) hun km teller op 120 staat terwijl zijn 111 rijden
4) zij niet gezien hebben dat je daar 120 mag rijden
5) zij net via een afslag op de Rijksweg zijn gekomen en nog snelheid moeten maken
etc. etc.
Er is dus eigenlijk permanent een groot verschil in de onderlinge snelheid die weggebruikers rijden. En daar zit volgens mij de belangrijkste oorzaak van ongevallen.
Als je een “slak van 90” achterop rijdt, dan moet je hem links passeren. Maar als men daar met 120 of 130 aan komt stormen, dan ontstaan levensgevaarlijke situaties als je toch naar links gaat.
Dan moet je dus zwaar gas geven om het verkeer niet te hinderen.

Asocialen zullen er altijd zijn
En zit je in baan 5 met  de maximaal toegestane snelheid van 120, dan zijn er altijd van die lieden die je met 140 of nog harder willen passeren :
opzij, opzij, opzij, wij hebben zo’n verschrikkelijke haast !
Met getoeter en groot licht willen zij je dwingen om je te voegen tussen verkeer dat je zelf aan het passeren bent.

En dan heb ik het nog maar niet over lieden die
– rechts passeren,
– over de vluchtstrook inhalen
– of zelfs over de uitvoegstrook van een afrit.
Doorgaans rijden die lui zich verderop weer vast in een file die veroorzaakt is door een aanrijding van een lid van de familie aso’s.

Alternatief ?
Naar mijn mening zouden alle duidingen voor de maximum snelheid moeten worden verwijderd. Althans op rijkswegen.
Vervolgens zou op landelijke basis een verplichte snelheid moeten worden ingevoerd voor iedere rijstrook.En is er een 6e baan, dan mag je daar net zoveel bonnen halen als je lief is. De minimale snelheid op die baan is dan 120 en de maximale is 130.
Groot voordeel hiervan is dat de snelheid van het verkeer per baan niet groter kan zijn van 10 km. Ideale snelheid om in te voegen of om uit te voegen als je een afslag wil nemen.

Wie daarna nog achterop komend verkeer ziet dat aangeeft dat je moet opschieten, kan zich afvragen of je wellicht in de verkeerde baan zit.

Maar zoals gezegd : ik doe al vele jaren vergeefse pogingen om de politici te wijzen op de noodzaak om minimum snelheden in te voeren ipv maximum snelheden.

Schadepreventie vanuit de markt
Wie weet krijgen verzekeraars samen meer voor elkaar als zij eens met een gedegen rapport aantonen dat de meeste ongelukken veroorzaakt worden doordat het een gekkenhuis is met al die verschillende snelheden en haastige automobilisten die nergens de ruimte krijgen om bonnen te vangen.

 

GEEN REACTIES