‘Minister De Jonge: succes met woonbeleid met voorrang voor senioren’

Minister De Jonge: succes met woonbeleid met voorrang voor senioren

Hugo de Jonge is nauwelijks beëdigd als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening of hij krijgt de eerste roep om aandacht al te verwerken. Van Bruggen Adviesgroep richt zich in open brief en een artikel op de eigen website tot de nieuwe minister en wenst hem “veel succes en wijsheid bij het ontwikkelen van het juiste woonbeleid”. De adviesgroep juicht het toe dat er een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt.

Los het woningtekort op

Van Bruggen Adviesgroep wijst op twee belangrijke zaken waar de minister zich mee bezig zou moeten houden: het woningtekort en een woonbeleid dat tegemoet komt aan de veranderende woonbehoeften als gevolg van demografische veranderingen. Met betrekking tot het eerste punt vraagt Van Bruggen zich af of het gaat lukken de komende tien jaar 100.000 woningen per jaar te bouwen. Problemen met de vergunningverlening voor nieuwbouwwoningen en de beperkte beschikbaarheid van arbeid zijn zaken die een rem zetten op de nieuwbouw, volgens Van Bruggen.

Veranderende samenstelling van de bevolking

Volgens Van Bruggen moet de minister goed rekening houden met de toekomstige samenstelling van de bevolking. Alleen meer huizen bouwen is niet voldoende, als de woningmarkt vervolgens niet aansluit op de behoeften van de bevolking. “Van Bruggen Adviesgroep adviseert veel meer rekening te houden met de sterk wijzigende demografie in de komende decennia. De toenemende senioriteit van de bevolking, in minder fijne woorden ook wel vergrijzing genoemd, leidt tot andere woonbehoeften.” De adviesgroep rekent erop dat het bouwen van meer woningen voor senioren zal leiden tot een betere doorstroming. Hierdoor komen er ook weer meer mogelijkheden voor jongere mensen om een woning te kopen.

Van Bruggen Adviesgroep wijst erop dat het aantal 65-plussers de komende jaren flink gaat toenemen. Nu blijven deze mensen vaak nog wonen in het huis waar ze al jaren in zitten. Deels komt dat doordat er geen geschikte woningen zijn om naartoe te verhuizen. In welke mate dit precies de oorzaak is, is volgens Van Bruggen nog niet voldoende onderzocht: “Dat zou wat ons betreft ook een belangrijke suggestie zijn aan de nieuwe minister: onderzoek hoe en waar senioren zouden willen wonen.” Wel is bekend dat mensen in de leeftijdsgroepen vanaf 55 jaar steeds vaker een koopwoning hebben, terwijl dat voor mensen onder de 45 jaar steeds minder wordt.

Kantoorpanden en recreatiewoningen

De minister krijgt alvast wat suggesties van Van Bruggen Adviesgroep om te zorgen dat er voor senioren koopwoningen of -appartementen beschikbaar komen in de buurt waar ze willen wonen: “Een mogelijke oplossing hiervoor kan liggen in het ombouwen van kantoorpanden tot senioren community’s, waarbij er ook extra voorzieningen zijn voor de vitale senioren. Of de optie van het verruimen van de mogelijkheden om een recreatiewoning als volwaardige woning te gebruiken. Wij juichen het ook toe dat er meer ruimte komt voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld, maar zien ook een rol voor dit kabinet om hier een stimulerende rol bij te spelen.”

Bron: Van Bruggen Adviesgroep en open brief aan de minister

GEEN REACTIES