Pensioenfondsen die invaren kunnen straks eerder indexeren

Pensioenfondsen die invaren kunnen straks eerder indexeren
© Mvezo Karamchand Hay, Pixabay

Pensioenfondsen die voornemens zijn om hun bestaande pensioenaanspraken over te hevelen naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren), kunnen dit jaar onder voorwaarden al indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 105%. Dit plan, voorgesteld door minister Koolmees van SZW, is onderdeel van een serie maatregelen die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel soepel moet laten verlopen.

De huidige Pensioenwet en het huidige Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen schrijven voor dat er kan worden geïndexeerd bij een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bovendien mag er niet meer worden geïndexeerd dan in de toekomst te realiseren is.

Binnen het nieuwe pensioenstelsel zullen behaalde rendementen echter sneller terug te zien zijn in de pensioenen. Om nu te voorkomen dat pensioenfondsen tijdens de transitiefase (de periode tot 2027) kortingen moeten doorvoeren als deze voor het evenwichtig invaren naar het nieuwe stelsel niet nodig zijn, heeft de minister een aangepast financieel toetsingskader (FTK) ontwikkeld.

Strikte voorwaarden

Voor dit zogeheten transitie-FTK zullen bepaalde eisen, die wel gelden voor het reguliere FTK, tijdelijk buiten werking worden gesteld. Voor de pensioenfondsen die gebruik maken van het transitie-ftk geldt een verlaagde indexatiegrens. Zij mogen vanaf 2022 de pensioenen verhogen vanaf een dekkingsgraad van 105%. Daarbij gelden strikte voorwaarden, onder andere een waarborg om te voorkomen dat die indexatie zou leiden tot een dekkingsgraad onder 105%. Ook moet het fonds een kwantitatieve beschrijving geven van de generatie-effecten per leeftijdscohort en van de maatregelen die het fonds kan nemen, mocht het alsnog niet overgaan tot collectieve waardeoverdracht.

Voor burgers kan deze regeling tot gevolg hebben dat hun tweedepijlerpensioen eerder wordt geïndexeerd, mits het pensioenfonds waar zij zijn aangesloten gebruik kan maken van deze regeling en hiervoor kiest.

Om de verlaagde indexatiegrens mogelijk te maken, moet het huidige Besluit financieel toetsingskader gewijzigd worden via een algemene maatregel van bestuur. Hiertoe is de minister een internetconsultatie gestart, die loopt tot 21 januari.

GEEN REACTIES