‘Assurantiebelasting over directe vergoeding gaat in per 1 januari’

‘Assurantiebelasting over directe vergoeding gaat in per 1 januari’

Adviseurs die voor hun dienstverlening bij schadeverzekeringen naast provisie ook een directe vergoeding van hun klant ontvangen, moeten hierover per 1 januari assurantiebelasting afdragen (m.u.v. verzekeringsproducten die onder de vrijstelling vallen). Dit meldt Adfiz.

Eerder was de Belastingdienst nog van plan deze wijziging al per 1 juli 2020 door te voeren. Adfiz heeft er toen voor gepleit om deze datum uit te stellen. “We hebben aangegeven dat adviseurs de tijd moeten krijgen om eventuele aanpassingen door te voeren en de communicatie met klanten vorm te geven. Aan dit verzoek heeft de Belastingdienst gehoor gegeven door de wijzigingsdatum te verplaatsen naar 1 januari 2022. Berichten waarin wordt gesteld dat de wijziging al per 1 januari 2021 wordt doorgevoerd zijn onjuist. De Belastingdienst zal de datum van 1 januari 2022 binnenkort publiceren op haar site”, aldus Adfiz.

GEEN REACTIES