ABP was in 2021 bijna 3 miljard euro kwijt aan prestatiebonussen

ABP was in 2021 bijna 3 miljard euro kwijt aan prestatiebonussen

Pensioenfonds ABP was in 2021 2,8 miljard euro kwijt aan prestatiebonussen voor private-equityhuizen. De totale kosten voor de beleggingen bedroegen iets meer dan 5 miljard euro. Hoewel er wel een fors rendement van 11,6% tegenover staat, noemt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen in een blog op de website van ABP deze kosten te hoog.

Dure private-equityhuizen

ABP beheert pensioengeld voor zo’n 3 miljoen deelnemers. Van Wijnen zegt in zijn blog dat daarbij de missie is om een goed pensioen te realiseren voor alle deelnemers. Om dit te bereiken, wordt een deel van het geld belegt via private-equityhuizen. Hierdoor kan er ook geïnvesteerd worden in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Dat levert een mooi rendement op, maar de vraag is of de hoge bonussen die externe partijen hiervoor opstrijken, te verantwoorden zijn.

Van Wijnen verwoordt het dilemma van ABP als volgt: “Een pensioenfonds als ABP is een sociaal-financiële én ook een maatschappelijke instelling. Ons doel is om deze drie pijlers op een verantwoorde manier met elkaar in evenwicht te brengen en te houden. Zou je het maatschappelijke deel wegdenken, dan ontneem je jezelf een moreel kompas. Alles voor het rendement. Investeren in tabak, porno, foute wapens: waarom niet? En zo zou je ook je schouders op kunnen halen en een oogje dicht kunnen knijpen over de hoogte van die vergoedingen. Dat doen we niet en dat willen we niet. Tegelijkertijd hebben we die ‘dure’ jongens (en meisjes!) hard nodig voor een goede spreiding van onze risico’s. Zonder hen zou de beleggingsportefeuille van ABP aanzienlijk minder renderen en er dus minder geld voor pensioenen binnen komen. Voor dit dilemma zijn wij dus geplaatst.”

Goed rendement, tegen welke prijs?

Tegenover de 2,8 miljard euro aan kosten staat een opbrengst van 4.500 euro per deelnemer. Daar staat dus meer dan 1.000 euro aan kosten tegenover. Van Wijnen geeft in het blog aan dat ABP deel uitmaakt van een systeem waarin kapitalistische normen en regels gelden. Hoewel het pensioenfonds dat wel zou willen, kan het die regels niet zomaar veranderen. Wel stelt Van Wijnen voor nog eens goed te kijken naar de afspraken over de vergoedingen: “Moeten die private equity vergoedingen werkelijk zo extreem hoog zijn? Die vraag zou ik graag willen stellen aan ‘het systeem’: aan collega-fondsen en financiële instellingen, aan de politiek, aan de beleggers zelf. Hoe denken zij over een normering, een begrenzing aan de prestatievergoedingen? Laten we die discussie voeren, om te kijken of we toch iets kunnen veranderen met z’n allen.”

Nog geen indexatie

Hoewel ABP een beleggingsrendement van 61 miljard euro (11,6%) heeft behaald, kan het pensioenfonds de pensioenen nog niet gaan verhogen. De beleidsdekkingsgraad bedroeg per 31 december 2021 nog maar 102,8%. Dit is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden en deze moet minimaal 110% zijn om te kunnen indexeren. Wel zegt Van Wijnen in een gesprek met Nu.nl dat een verhoging van de pensioenen eerder in zicht komt door de risicovolle beleggingen die de private-equityhuizen voor ABP doen.

Bron: ABP/Blog Harmen van Wijnen

GEEN REACTIES