Zorgverzekeraars schatten zorgkosten te hoog in

copyright Pixabay

Zorgverzekeraars schatten de door hen verwachte schadelast 1,5% hoger in dan dat de schade in werkelijkheid uitpakt.

Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder ziet het liefst dat zorgverzekeraars de zorgkosten niet overschatten en niet onderschatten, omdat verzekeraars zo het beste hun financiële positie kunnen bepalen.

DNB is positief dat er in elk geval geen sprake is van onderschatting van de zorgkosten en dat de mate van overschatting in de loop van de jaren kleiner is geworden. In het onderzoek is de schadelast uitgesplitst naar zorgprestaties (zoals MSZ en huisartsenzorg) en schadejaren. Er is gebruik gemaakt van de databestanden van het Zorginstituut Nederland.

Verbeterpunten
DNB heeft samen met de zorgverzekeraars gekeken naar mogelijkheden om de schattingen sectorbreed te verbeteren. In de discussie kwam naar voren dat een verhoogde declaratiesnelheid vanuit zorgverleners leidt tot nauwkeurigere ramingen. Ook aanvullende vormen van backtesting van schattingsresultaten dragen hieraan bij. De komende jaren wordt het onderzoek herhaald.

Bron: DNB Nieuwsbrief Verzekeren

GEEN REACTIES