(Findinet) Yarden wil geen provisieverbod op natura uitvaart

Yarden Uitvaartverzekeringen vindt het geen goede zaak dat het provisieverbod wordt toegepast op natura uitvaartverzekeringen. "Een uitvaartverzekering op basis van natura-sommen of natura uitkering heeft eigenlijk meer kenmerken van een schadeverzekering dan een levensverzekering. Immers, wij keren nooit meer uit dan de werkelijke kosten (´schade´). Dit in tegenstelling tot een overlijdensrisicoverzekering. Om de laagdrempeligheid van uitvaartverzekeringen bij consumenten te kunnen waarborgen, is deze categorie daarom meer gebaat bij handhaving van het huidige provisiemodel", zegt Jan Willem van Holst, directeur Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. "Bovendien biedt BGFO2 al voldoende voorwaarden voor transparantie."
De discussie rondom de beloning van financieel intermediairs dreigt door te schieten, met de consument als verliezer, aldus Yarden, die reageert op het pleidooi van Adfiz voor een provisieverbod op financieel advies, inclusief uitvaartverzekeringen."

De CAR bood de mogelijkheid van beloning van het intermediair door middel van een heldere en transparante opslag op de premie. Deze optie lijkt voor uitvaartverzekeringen volledig te verdwijnen."

Van Holst pleit voor een discussie waarbij recht wordt gedaan aan het karakter van natura uitvaartverzekeringen. Hij zal dit standpunt kenbaar maken aan het Verbond van Verzekeraars en Adfiz.

GEEN REACTIES