Schrappen provisie levert schatkist ten minste 700 mln per jaar op

“Met het voorgestelde provisieverbod houdt De Jager zomaar € 700 mln per jaar op zak. In deze tijd van overheidsbezuinigingen is dat ongetwijfeld een welkom extraatje. Alleen wordt financieel advies daardoor voor heel veel mensen in Nederland aanzienlijk duurder of zelfs onbereikbaar. En dat kan zijn bedoeling toch niet zijn." Henk Duthler wijst met deze uitspraak op een consequentie van het door minister De Jager voorgestelde provisieverbod.

In de huidige situatie zijn de kosten van financieel advies als onderdeel van provisie fiscaal aftrekbaar, bij de aanbieder dan wel bij de consument als particuliere belastingbetaler. Als het intermediair zijn advieskosten echter afzonderlijk bij de consument declareert, is dat niet het geval. Bovendien moet de consument over de rechtstreekse nota voor de advieskosten 19% BTW betalen, terwijl dit bij provisie niet aan de orde is. Dit betekent volgens Duthler dat een provisieverbod voor complexe financiële producten en inkomensverzekeringen wel 700 mln euro per jaar extra oplevert voor De Jager.

Dat financieel advies in Nederland voor de consument een heel ander prijskaartje zal krijgen wanneer De Jager zijn voorgenomen provisieverbod zonder meer doorvoert, licht Duthler toe met een simpele rekensom: "Stel dat een financieel advies 3000 euro exclusief BTW kost. Als die advieskosten via provisies in de premies zijn verwerkt, zoals nu nog mogelijk is, kost dit de doorsnee klant met 40% fiscaal voordeel netto 1800. Datzelfde advies van 3000 kost de consument straks 3600 inclusief BTW, als de adviseur zijn kosten direct bij de klant in rekening moet brengen. Het dubbele dus!

De FFP bepleit daarom, dat in het voorstel van De Jager – in het belang van de consument – wordt opgenomen dat de kosten voor financieel advies aftrekbaar zijn van de belasting en vrijgesteld van BTW. De FFP heeft hierover al vorig jaar een notitie gezonden aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën in de Tweede Kamer, waarin e.e.a. verder uitgewerkt is.

GEEN REACTIES