WOZ-waarde woning stijgt met gemiddeld 9%

WOZ-waarde woning stijgt met gemiddeld 9%

De sterke prijsstijging van koopwoningen in de afgelopen jaren is ook terug te zien in de nieuwe WOZ-waardes die binnenkort bekendgemaakt gaan worden. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde komt uit op 9%. Dit laat de Vereniging Eigen Huis weten op basis van cijfers van de Waarderingskamer, de organisatie die belast is met het toezicht op de vastgestelde woningwaarden door gemeenten.

Sterke stijging WOZ-waarde

De WOZ-waarde die huishoudens binnenkort te horen krijgen bij de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen is gemiddeld € 316.000. Dit is 9% meer dan de € 290.000 van vorig jaar. Het is echter een gemiddelde, de werkelijke veranderingen kunnen hier behoorlijk van afwijken, doordat niet overal in Nederland de woningprijzen dezelfde ontwikkeling doormaken.

De WOZ-waarde die begin 2022 bekendgemaakt wordt, heeft betrekking op de waarde van de woning per 1 januari 2021. Volgens cijfers van het CBS stegen de woningprijzen van bestaande koopwoningen in 2020 met 7,7%, dus iets minder dan de toename van de WOZ-waarde. De Vereniging Eigen Huis raadt aan te controleren of de opgegeven WOZ-waarde juist is. Zij geven daar verschillende methoden voor, zoals het goed bekijken van het taxatieverslag van de gemeente.

Omdat de WOZ-waarde gebruikt wordt bij het vaststellen van de hoogte van verschillende belastingen, kan een te hoge waarde leiden tot een te hoge belastingaanslag. Een hoge WOZ-waarde kan echter ook gunstig zijn. Dat is het geval als de woningwaarde hoog is ten opzichte van de hypotheek op het huis. Als de woningwaarde hoger wordt, kan vaak een lager rentepercentage op de hypotheek bedongen worden. Ook bij de verkoop van het huis kan een hogere WOZ-waarde gunstig zijn.

Vernieuwde rekenmethode

De WOZ-waarde verandert dit jaar niet alleen door de verandering van de huizenprijzen, maar ook doordat er een nieuwe meetmethode is ingevoerd. Voorheen mocht de waarde van de woning bepaald worden aan de hand van de inhoud. Vanaf dit jaar moeten gemeenten verplicht gebruikmaken van de oppervlakte van de woning voor de vaststelling van de WOZ-waarde. In een aantal gemeenten was deze rekenmethode al ingevoerd.

Impact op woonlasten

Een hogere WOZ-waarde hoeft niet automatisch te betekenen dat er meer belasting betaald moet worden. Veel gemeenten verlagen de belastingpercentages als compensatie voor de gestegen WOZ-waardes, zegt Vereniging Eigen Huis. De stijging van de onroerendezaakbelasting voor huiseigenaren blijft daardoor beperkt tot gemiddeld 2,5%. Ook hier geldt weer dat dat per gemeente flink kan verschillen.

Bron: Vereniging Eigen Huis

 

GEEN REACTIES