Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2013.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2013:

€ 1.469,40 per maand;

€ 339,10 per week;

€ 67,82 per dag.

GEEN REACTIES