Werknemers in financiële sector maken zich meeste zorgen over baanbehoud

Werknemers in financiële sector maken zich meeste zorgen over baanbehoud
© CBS

Medewerkers van financiële instellingen maken zich meer dan werknemers in andere sectoren zorgen over het behoud van hun baan: 33% van de werknemers bij een financiële instelling vreest zijn baan te verliezen. Wel zijn hun zorgen verminderd: in 2013 maakte nog 43% zich zorgen om ontslagen te worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.

Zorgen om baanbehoud hangen onder meer samen met grote veranderingen in bedrijven, zoals inkrimpingen en reorganisaties. Werknemers in de financiële sector hadden hier dan ook meer dan werknemers in andere sectoren mee te maken. Dit blijkt uit de de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2016, waarin ruim 43.000 werknemers werden bevraagd. Van de ruim respondenten in de financiële sector meldde 43% dat er onlangs een grote reorganisatie had plaatsgevonden; 32% meldde inkrimping met gedwongen ontslagen; een kleine 19% zag ondersteunende diensten uitbesteed worden en een kleine 32% meldde automatisering van bedrijfsactiviteiten.

Rooskleuriger
De arbeidsmarkt als geheel ziet er rooskleuriger uit. In 2013 maakte nog gemiddeld 34% van de 15- tot 65-jarigen in loondienst zich zorgen over het behoud van zijn baan, het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis. Sindsdien is dit percentage jaarlijks gedaald, naar 24% in 2016. De zorgen zijn echter nog niet zo laag als vóór de crisis: in 2007 maakte slechts 16% van de werknemers zich zorgen over zijn baan.

Vooral in de bouw nam de bezorgdheid sterk af: van 39 naar 22%. Ook in de zorg was sprake van een flinke daling. Bedrijfstakken waarin werknemers zich relatief weinig zorgen maken, zijn de landbouw en visserij, de horeca, en het onderwijs.

Behalve in de financiële sector maken ook relatief veel werknemers in de bedrijfstakken vervoer en opslag, en informatie en communicatie zich zorgen over het behoud van hun baan.

Bron: CBS

 

GEEN REACTIES