Weinig aandacht voor overlijdensrisicoverzekeringen

Drie kwart van alle jonge ouders vreest te moeten bezuinigen als de partner plotseling overlijdt. Tegelijkertijd zegt ook bijna een derde niets geregeld te hebben voor de nabestaanden. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Aegon.

Aegon liet GfK onder 1500 Nederlanders peilen wat zij geregeld hebben voor hun nabestaanden in geval van overlijden. Van de jonge gezinnen heeft maar een derde een overlijdensrisicoverzekering. Eenzelfde percentage geeft aan helemaal niets te hebben geregeld voor hun nabestaanden, onder wie minderjarige kinderen. Slechts 14% denkt dat het huidige vermogen voldoende is om een overlijden financieel op te vangen. 32% denkt dat de overblijvende partner en de kinderen niet in dezelfde woning kunnen blijven wonen na overlijden.

Opvallend is trouwens dat 6% van de ondervraagden zegt voor hun nabestaanden te zorgen met een uitvaartverzekering. Maar een uitvaartverzekering voorziet niet in de opvang van inkomensachteruitgang.

Enkele resultaten op een rij:

  • Van alle gezinnen heeft 34% een overlijdensrisicoverzekering (orv).
  • Van alle gezinnen heeft 31% niets geregeld bij overlijden.
  • Van de gezinnen zónder een orv heeft 53% ‘iets’ geregeld, 47% niets.
  • Van de gezinnen denkt 16% voldoende vermogen te hebben om een overlijden financieel op te vangen. 32% denkt dat de overblijvende partner zal moeten verhuizen.
  • Van de gezinnen zonder een orv heeft 39% er nog niet over nagedacht.
  • Van de gezinnen met een orv denkt 23% ‘zeker’ te moeten bezuinigen als de ander overlijdt. Bij de gezinnen zonder een orv is dat 32%.

Uit een eerder onderzoek van Aegon bleek al dat mensen geïnteresseerd zijn in geldzaken zolang het om dringende en actuele financiële zaken gaat. Denk aan het saldo op de betaalrekening of brieven van de Belastingdienst. Maar zodra het om geldzaken voor de lange termijn gaat, om financiële planning dus, zakt de belangstelling dramatisch. Nederlanders vinden planning vaak maar saai, tijdrovend en moeilijk.

(Bron: Aegon)

GEEN REACTIES