Vroegpensioen VPTech naar Zwitserleven

Zwitserleven neemt de pensioenaanspraken van VPTech over. VPTech is het bedrijfstakpensioenfonds voor de vroegpensioenregeling voor personeel in de technische groothandel.

In totaal neemt Zwitserleven alle verplichtingen van de 44.000 polissen over. Kees de Wit, bestuursvoorzitter van VPTech, stelt dat door het onderbrengen van de rechten bij Zwitserleven zekerheid wordt gecreëerd voor de deelnemers. ‘Bovendien krijgen onze deelnemers door de overname een gegarandeerde jaarlijkse verhoging van 1,4%.’

Buy-out
Volgens Hans Visser, general manager Pensioenen bij Zwitserleven, is deze buy-out onderdeel van de groeistrategie van Zwitserleven. ‘De schaalvergroting stelt ons in staat om efficiënter te gaan werken en daarmee onze klanten nog meer voordeel te bieden.’ Visser signaleert dat er steeds minder partijen actief zijn in de buy-outmarkt. Mede doordat veel verzekeraars gestopt zijn met het inkopen van traditionele aanspraken (Defined Benefits).

Door de overname van bedrijfstakpensioenfonds VPTech wordt Zwitserleven weer een actieve speler op de buy-outmarkt. Visser: ‘Jaren geleden waren we ook al actief op de buy-outmarkt. Door omstandigheden hebben we ons toen teruggetrokken uit die markt. Maar omdat we nu meer financiële mogelijkheden hebben, willen we buy-outs weer onderdeel maken van onze groeistrategie. We hopen in de nabije toekomst meer pensioenfondsen te mogen verwelkomen.’

GEEN REACTIES