Hypotheekverstrekkers rekenen te veel bij vervroegd aflossen

Hypotheekverstrekkers rekenen te veel bij vervroegd aflossen
©Px

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding – voorheen boeterente genoemd – tot stand kan komen. Uit onderzoek van de AFM naar de huidige rekenmethoden is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders.

Nieuwe regels
Veel huizenbezitters overwegen vanwege de lage rentestand vervroegd af te lossen op hun hypotheek, of deze over te sluiten. Soms moet hiervoor een vergoeding worden betaald. Deze vergoeding mag sinds 14 juli 2016 – met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (Mortgage Credit Directive, MCD) – niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend.

Vanwege de nieuwe regelgeving onderzocht de AFM de wijze waarop aanbieders de vergoeding voor vervroegde aflossing berekenen. Hierbij kwam de AFM verschillende rekenmethoden tegen. In de leidraad formuleert de AFM voor aanbieders vier uitgangspunten om duidelijk te maken op welke wijze voldaan kan worden aan de nieuwe regels.

Om huizenbezitters te helpen duidelijkheid te krijgen over hoe de vergoeding berekend kan worden, heeft de AFM een stappenplan en een checklist opgesteld. Hierin wordt de berekeningswijze in de praktijk stap voor stap toegelicht, en kunnen huizenbezitters lezen waar ze op kunnen letten. Omdat de nieuwe regels vanaf 14 juli 2016 gelden, verwacht de AFM dat aanbieders de vergoedingen die door huizenbezitters sindsdien zijn betaald, opnieuw berekenen.

ING Bank
ING Bank kondigde vanochtend als eerste aan de aflossings- en afkoopkosten van duizenden klanten, betaald sinds 14 juli 2016, opnieuw te gaan berekenen. “ING geeft op dit moment al zorgvuldige invulling aan de normen. Maar de AFM kiest in haar leidraad op enkele punten voor een andere interpretatie. Waar dit het geval is, zal ING haar berekeningswijze aanpassen”, licht de bank toe. Als blijkt dat de klant een te hoge vergoeding heeft betaald, moet het verschil worden terugbetaald. Is de uitkomst hoger, dan hoeft de klant niets bij te betalen. Klanten van ING die dit betreft, ontvangen hierover nog deze week een brief met meer informatie. Het is de ambitie van ING om alle klanten eind december 2017 van een herberekening te voorzien.

‘200 miljoen euro te veel aan boete’
Online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl zegt 26.500 dossiers te hebben doorgerekend en de huidige boeteberekening van banken te hebben vergeleken met de berekening volgens de leidraad. Daaruit zou blijken dat banken jaarlijks 200 miljoen euro te veel aan boetes aan hun klanten in rekening brengen.

Vereniging Eigen Huis doet een moreel appèl op banken om de AFM-leidraad over een periode van minimaal vijf jaar toe te passen. Volgens de VEH is het ‘meer regel dan uitzondering dat geldverstrekkers de boeterente in hun eigen voordeel hebben afgerond’.

GEEN REACTIES