‘Volkskrant-verhaal over mager DC-pensioen faliekant onjuist’

copyright Pixabay

Het artikel in de Volkskrant afgelopen dinsdag over de teleurstellend lage pensioenuitkeringen in veel DC-regelingen is ‘faliekant onjuist’.

Dat stelt pensioenadviseur en voorzitter van de Nederlandse orde van Pensioendeskundigen, Theo Gommer, in een column in de Telegraaf. In het artikel in de Volkskrant wordt gesteld dat werknemers die meedoen aan een individuele beschikbare premieregelingen (onder meer bij een PPI) op ‘grote financiële tegenvallers afstevenen’ omdat vanwege de lage rente het bedrag aan in te kopen pensioen erg laag uitvalt. Dit geldt dan volgens de Volkskrant voor deelnemers aan een basale regeling waar deelnemers vlak voor hun pensioen horen hoe hoog dit wordt.

Gommer heeft stevige kritiek op dit verhaal en ergert zich aan het ‘klakkeloos delen ervan’ via sociale media. Volgens hem is juist voor deze werknemers de ‘Wet verbeterde premieregeling’ bedacht, waar het opgebouwde pensioengeld na pensionering kan worden doorbelegd. Gommer erkent dat zonder doorbeleggen vanwege de lage rente het pensioen laag wordt, maar in het geval er wel wordt doorbelegd de uitkering flink hoger uitkomt. Uit een rekenvoorbeeld blijkt dat het verschil kan oplopen tot meer dan dertig procent in het voordeel van de doorbeleg-variant.

De garantie-component van de basale regeling heeft volgens Gommer als keerzijde dat deze voor de werknemer een prijskaartje heeft. Doorbeleggen na pensioendatum zorgt voor een betere uitkering, maar houdt tevens een zeker risico in. En dus moet een werknemer zich goed laten voorlichten door zijn werkgever, pensioenuitvoerder of pensioenadviseur. Gommer ziet een nadrukkelijke taak voor de pensioenadviseur. “Pensioen is niet meer standaard, collectief en dus voor iedereen gelijk. Net zo goed als iedereen ook een eigen hypotheekadviseur heeft als een huis wordt gekocht, zal een werknemer (of beter: de werkgever moet dat faciliteren) een eigen pensioenadviseur nodig hebben om de goede en juiste keuzes te maken voor een ’persoonlijk pensioen’. Dat levert, zo is onderzocht door onder andere Netspar meer op dan een ’standaard’ pensioen.”

GEEN REACTIES