Visie bankmerken SNS Reaal op duurzaam wonen

De visie is het gezamenlijk vertrekpunt van SNS Bank, BLG Wonen, Regiobank en ASN Bank voor hypothecaire financieringen en dienstverlening aan particulieren.

In de woonvisie staat wat de merken verstaan onder goed wonen en hoe de woonomgeving van mensen verbeterd kan worden. Ook gaat de visie in op het voorkomen van betalingsproblemen bij klanten om hun financiële weerbaarheid te vergroten.

De bankmerken van SNS Reaal tonen zich bewust van de impact die het woongedrag heeft op het klimaat en het milieu. Zij willen een bijdrage leveren aan duurzame woningen voor particuliere wooneigenaren, zoals het stimuleren van energiebesparingen en het opwekken van duurzame energie. Hiervoor bieden SNS Bank, RegioBank en BLG Wonen ruimere financieringsnormen aan particulieren. Ook brengen de merken de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds actief onder de aandacht bij haar klanten als mogelijkheid om energieprestaties van de eigen woning te verbeteren.

De inhoud van het visiedocument:

  • Visie op een dienstverlening voor duurzaam wonen
  • Goed wonen passend bij woonwensen
  • Kwaliteit van woning en woonomgeving
  • Verantwoord financieren
  • Voorkomen van betalingsproblemen
  • Menselijk beleid bij betalingsproblemen

GEEN REACTIES