Stijging huizenprijzen weer boven inflatie

Een nieuwe mijlpaal: de stijging overtreft het inflatiepercentage 0,1%; het is niet veel maar het illustreert de positieve trend.

De gemiddelde woningwaarde steeg met 1,2% het afgelopen jaar, meldt Calcasa.

Appartementen stegen nog meer in waarde met gemiddeld 2,5%. Appartementen in de Randstad namen het meest in waarde toe. Zo steeg de prijs van een appartement in Noorden Zuid-Holland met 4,3%. Dit is een gemiddelde stijging van de woningwaarde van zo’n 10 duizend euro per appartement. Met deze positieve prijsontwikkeling zorgen de appartementen ervoor dat de woningmarkt weer lijkt aan te trekken.

Daar staat tegenover dat In andere delen van Nederland zoals Groningen, Overijssel, Gelderland en Utrecht de prijs van appartementen daalde. In die delen staan appartementen ook

langer te koop en is de verhouding tussen aanbod en verkopen ongunstiger.

Er zijn het afgelopen jaar meer woningen verkocht dan in het voorafgaande jaar. Het aanbod is geslonken en de marktliquiditeit is verbeterd. Door het aantrekken van de woningmarkt is het eerst sinds de crisis sprake van een landelijke stijging van de woningprijs. De gemiddelde woningwaarde is ten opzichte van vorig jaar met 1,2% toegenomen naar een gemiddelde van 229 duizend euro.

Regionaal zijn er grote verschillen. De gemiddelde woningwaarde is in meer dan de helft van de gemeenten tussen de 0,1% en de 10,9% gestegen. In gemeenten in ’t Gooi en in gemeenten als Bloemendaal, Rotterdam en Den Haag is de prijsontwikkeling boven de 4,5% uitgekomen.

Middensegment woningen stijgt het hardst in waarde

De grootste prijsstijging betrof woningen in zowel de prijsklasse 250-350 als 350-500 duizend euro. Deze woningen stegen gemiddeld 1,5% in waarde.

De woningen van minder dan 150.000 euro zijn het minst in waarde gestegen het afgelopen jaar. Daar betrof de prijsstijging 0,8%.

Woningverkopen naar prijsklasse

Bij de transactiemarkt naar prijsklasse zien we een sterke toename van het aantal verkopen in de goedkope prijsklassen (tot 75 duizend euro en van 75 tot 150 duizend euro) in alle landsdelen.

In Noord, Oost en Zuid-Nederland daalt het aantal transacties van dure woningen (meer dan 500 duizend euro). Alleen in landsdeel West is er dit kwartaal ten opzichte van een jaar geleden een lichte stijging 0,7%) te zien.

GEEN REACTIES