(Findinet) Verzekeraars en banken: kapitaaloverdracht binnen 30 dagen

De overdracht van kapitaal van fiscaal gefaciliteerde verzekerings- en bankproducten moet in beginsel binnen 30 dagen gebeuren.

Die afspraak hebben banken en verzekeraars gemaakt om meer houvast te bieden aan consumenten die lijfrentekapitaal willen overdragen. Als gevolg van het banksparen kunnen consumenten er bijvoorbeeld voor kiezen het opgebouwde lijfrentekapitaal bij een verzekeraar om te zetten in een bancaire lijfrente bij een bank en vice versa.

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zullen de dertig-dagentermijn opnemen in het aan te passen protocol voor een soepeler kapitaaloverdracht, de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdracht (OSK), waaraan banken sedert 2009 deelnemen. Het nieuwe protocol treedt in het vroege voorjaar van 2012 in werking.

Dit protocol, met tal van afspraken over stroomlijning en vereenvoudiging van procedures, wordt zo vormgegeven dat ook partijen die geen lid zijn van de NVB of het Verbond van Verzekeraars er optimaal bij kunnen aansluiten. Beide brancheverenigingen staan ervoor open nader overleg met marktpartijen te voeren over resterende praktische knelpunten.

Uitgangspunt is, dat de kapitaaloverdracht zorgvuldig moet gebeuren, vooral om fiscale rechten van consumenten te beschermen alsmede heldere afspraken te hebben over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Belangrijke voorwaarde voor een snelle overdracht is dat er een eenduidig overdrachtsformulier wordt gehanteerd, dat duidelijk is welke documenten voorafgaande aan de overdracht vereist zijn en dat deze correct en volledig zijn ingevuld.

Verzekeraars en banken hebben in oktober 2011 afgesproken een nieuw protocol op te stellen om de kapitaaloverdracht tussen deze financiële instellingen te vergemakkelijken (zie ook: ‘Kapitaaloverdracht van verzekeraars naar banken wordt vereenvoudigd’).

GEEN REACTIES