Vertaal pensioen naar leefwereld van deelnemers

copyright Pixabay

Beter communiceren naar deelnemers en meer aandacht voor diversiteit. Dat zijn de opdrachten voor pensioenfondsbesturen de komende jaren.

Communicatie
Dat blijkt uit het nalevingsrapport over 2015 van de Monitoring Commissie voor de Code Pensioenfondsen. De commissie stelt in het rapport dat fondsen het vastgestelde en uitgevoerde beleid nadrukkelijker moeten communiceren, zodat de deelnemers zich hierdoor kunnen laten overtuigen. De commissie roept fondsbesturen op het beleid en de resultaten te vertalen naar de leefwereld van de deelnemers. Alleen een jaarverslag is niet genoeg, ook op informatiebijeenkomsten en in nieuwsbrieven kan het fondsbestuur contact zoeken met de deelnemers en verantwoording afleggen.

Meer diversiteit
Verder vindt de commissie dat diversiteit binnen pensioenfondsbesturen meer aandacht verdient. Diversiteit stimuleert volgens de commissie creativiteit, vernieuwing en voorkomt tunnelvisie. Van de normen in de code wordt echter tamelijk fors afgeweken, wat inhoudt dat pensioenfondsbesturen nog steeds een bastion zijn van oudere witte mannen. De commissie impliceert dat pensioenfondsbesturen zich wat te gemakkelijk neerleggen bij dit gegeven, vanuit de ervaring dat er onvoldoende geschikte kandidaten vanuit jongeren, vrouwen en minderheden naar voren worden geschoven. Volgens de commissie bestaan er voldoende hulpmiddelen en praktijken om de achterstand ten opzichte van de geschiktheidseisen en de toetsingseisen van DNB/AFM in te lopen.

Functioneren bestuur
Tot slot kraakt de commissie een paar kritische noten over hoe pensioenfondsbesturen als zodanig functioneren en hoe daarover verantwoording wordt afgelegd. De commissie constateert dat de evaluatie van het bestuur als een persoonlijk issue wordt ervaren. Mogelijk bemoeilijkt dit dat er concreet over wordt gerapporteerd. Bestuurders moeten daar overheen stappen en ook hierover open naar hun deelnemers communiceren, aldus de commissie.

GEEN REACTIES