Vernieuwingsproces vastgelegd in Gedragscode Verzekeraars

Met de aanvaarding van de Gedragscode Verzekeraars maken we duidelijk dat het vernieuwingsproces onomkeerbaar is geworden, aldus Ronald Latenstein.

De ALV van het Verbond van Verzekeraars heeft de nieuwe gedragscode aanvaard. Verbondsvoorzitter Latenstein noemde dat “een keerpunt, omdat we hiermee laten zien dat het nu ernst is”.

De Gedragscode is opgesteld aan de hand van de in 2009 vastgestelde kernwaarden: ‘zekerheid bieden’, ‘mogelijk maken’ en ‘maatschappelijk betrokken zijn’. “Deze kernwaarden houden de branche voortdurend voor ogen waar het in essentie om draait: de toegevoegde waarde die wij onze klanten en de maatschappij bieden.”

Door de uitwerking van de kernwaarden heeft de verzekeringsbranche de herziene gedragscode van de verzekeringsbranche toekomstbestendig gemaakt. Zo biedt de kernwaarde ‘zekerheid bieden’ gedragsregels over eenvoud en duidelijkheid, zoals: “Wij zijn duidelijk over de zekerheid die wij bieden en dus ook over wat wij uitsluiten.” Deze gedragsregels bieden de klant transparantie. Zekerheid betekent namelijk ook inzicht krijgen en weten waar je aan toe bent. Ook zijn hier zaken als kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid uitgewerkt, zoals: “Wij dragen in het schadebehandelingsproces zorg voor een voortvarende en zorgvuldige afhandeling met oog voor alle betrokkenen.”

De code beschrijft ook de gewijzigde klachtenstructuur over naleving en controle van de klachtenprocedure. Evenals de al in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars overkoepelt deze herziene gedragscode de afspraken en gedragsregels die in de loop der jaren zijn neergelegd in diverse codes, denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als letselschadebehandeling en contractstermijnen, en plaatst ze in een breder kader.

GEEN REACTIES