Verhoging 50.000 euro vrijstellingsgrens

De 50.000 euro-grens wordt (eindelijk) verhoogd en gaat naar 100.000 euro. Nederland heeft succesvol onderhandeld over aanpassing van de Europese prospectusrichtlijn en deze verdubbeling bereikt. Zodra de richtlijn in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, is voor beleggingen tot en met 100.000 euro een prospectus verplicht.

Het gaat hier om artikel 5.3 Wft. Artikel 5.2 verbiedt onder meer effecten aan te bieden, tenzij een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten of door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat.
Artikel 5.3 maakt op deze regel onder meer een uitzondering indien de aangeboden effecten slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 50.000 per belegger, of wanneer de nominale waarde per effect ten minste € 50.000 bedraagt. Binnenkort worden deze bedragen dus verdubbeld.

GEEN REACTIES