Vergunning APF vertraagd

12 februari 2016 : DNB lanceert Meldpunt Misstanden voor Professionals in de financiele sector.© DNB

De ingediende vergunning aanvragen voor een APF zijn meestal niet compleet. Dat blijkt uit een eerste beoordeling van DNB.

DNB laat weten dat de aanvragers daarover zijn geïnformeerd en in de gelegenheid zijn gesteld om de ontbrekende informatie alsnog te leveren. Daarmee is de wettelijke beslistermijn van dertien weken, opgeschort.

 

Ook zijn er nog inhoudelijke aandachtspunten. Indien deze aandachtspunten tijdig worden opgelost, verwacht DNB in de loop van het tweede kwartaal de eerste vergunningen te kunnen verlenen.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemeen Pensioenfonds op 1 januari hebben vijf partijen een vergunning voor een APF bij DNB aangevraagd.

(Bron: DNB)

GEEN REACTIES