Verbond wil extra starterswoningen en vrije voet overdrachtsbelasting

Verbond pleit voor extra starterswoningen en vrije voet overdrachtsbelasting
© Pixabay

Ook het Verbond van Verzekeraars neemt het op voor de starters op de woningmarkt. Het Verbond pleit voor meer nieuwbouw voor starters, een belastingvrije voet van 150.000 euro bij de overdrachtsbelasting, en versoepeling van de eis tot volledig aflossen binnen 30 jaar. Directeur Harold Herbert van het Verbond presenteert deze voorstellen vanmiddag tijdens een rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie Wonen en Rijksdienst.

De toegang tot een eigen huis is vanwege aangescherpte wettelijke eisen en steeds hogere woningprijzen voor met name jongeren te zeer ingeperkt. Omdat starters het vliegwiel vormen van de woningmarkt en ook de doorstroming bevorderen, vindt het Verbond het van groot belang de woningmarkt voor deze groep bereikbaar te houden.

Juist in en rond de steden is de krapte het grootst voor starters. Huizenprijzen stijgen harder dan er gespaard kan worden waardoor de eerste eigen woning steeds minder bereikbaar wordt. Bovendien neemt het tekort aan woningen de komende jaren nog steeds toe. Dit komt vooral omdat de groep alleenstaanden groeit en er daardoor behoefte is aan meer woningen.

Overheidsregie
Een toename van het aanbod vindt het Verbond het belangrijkste aspect. Het is voor starters cruciaal dat er daadwerkelijk meer betaalbare starterswoningen toegevoegd gaan worden aan de woningvoorraad. “Niet alleen vanuit de woningcorporaties (door meer woningen uit te ponden), maar vooral ook door realisatie van op starters toegesneden nieuwbouw. Er is meer overheidsregie is nodig om dit te realiseren.”

Toegankelijkheid en fiscaliteit
Daarnaast pleit het Verbond voor fiscale maatregelen: “Vanaf 2018 moet een huizenkoper alle bijkomende middelen uit eigen middelen voldoen. Voor een doorstromer die een huis verkoopt met overwaarde is dit geen belemmerende factor. Maar voor een starter nadrukkelijk wel.

Sparen moet dit oplossen, maar is niet altijd mogelijk. “Een huurwoning accepteren betekent in de regel dat de woonlasten dermate hoog zijn (vaak zelfs hoger dan de maandelijkse lasten voor een vergelijkbare koopwoning) dat er juist geen ruimte meer overblijft om te voor sparen. Kortom: de starter zit in een vicieuze cirkel waar hij niet eenvoudig uitkomt.

“De hoogte van de hypotheek vanaf volgend jaar limiteren tot maximaal de waarde van de woning is verdedigbaar voor wat betreft de financiële stabiliteit van een huishouden en het verkleinen van de kans op een restschuld. Voor starters op de woningmarkt is het echter van belang dat deze grens in de toekomst niet verder daalt.

“Huizenkopers zijn daarom volgens het Verbond van Verzekeraars geholpen door bij de overdrachtsbelasting een belastingvrije voet van 150.000 euro te introduceren. Voor starters is het voordeel dermate groot dat de eerste koopwoning daadwerkelijk weer binnen bereik komt. Maar ook voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt is deze maatregel goed, omdat verhuizen van de ene koopwoning naar de andere goedkoper wordt.”

Verder stelt het Verbond dat de volledig annuïtaire aflosverplichting alleen zou moeten gelden voor het gedeelte dat de hypotheek hoger is dan 50% van de marktwaarde. “Voor de financiële weerbaarheid is aflossen verstandig en maakt het huishoudens minder kwetsbaar. Volledig aflossen binnen 30 jaar geeft hoge maandlasten, maar is onnodig om weerbaar te zijn. Ook na pensionering is er immers voldoende ruimte voor woonlasten, veel mensen blijven immers ook gewoon huren. Waarom zou een koper woonlasten vrij moeten zijn en een huurder niet?”

Tot slot pleit het Verbond voor handhaving van een hypotheekrenteaftrek van tenminste 38%. “Het is belangrijk dat de starter moet kunnen vertrouwen op de overheid als hij een langlopende verplichting aangaat.”

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES