Verbond wil alternatief voor loondoorbetalingsplan kabinet

© Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars wil dat er een breed gedragen alternatief komt voor het plan van het kabinet om de loondoorbetaling bij ziekte te beperken tot één jaar.

De brancheorganisatie heeft hiervoor een plan ingebracht in het kader van de SER/arbeidsmarktdiscussie, aldus woordvoerder Paul Koopman. Hij bevestigt een bericht van website AM Web dinsdag dat dit plan behelst om verzekeraars de re-integratie van zieke werknemers al na drie maanden op te laten pakken en deze verplichting over te nemen van werkgevers. Van de kleine werkgevers heeft nu al 85% een verzuimverzekering, aldus het Verbond. Volgens het Verbond zou door de re-integratieverplichting de premie van de verzuimverzekering maar weinig hoeven te stijgen. Voor dit re-integratieplan is wel een wetswijziging nodig om verzekeraars direct te kunnen laten schakelen met werknemers.

Het voornaamste kritiekpunt van het Verbond op de voorstellen van het kabinet is dat niemand ermee wordt geholpen, aldus Koopman. ‘De loondoorbetaling blijft gewoon twee jaar, al worden de lasten in het tweede jaar anders doorberekend.’ Daarnaast wordt een werkgever die het goed doet en zijn werknemer snel weer aan het werk heeft geholpen, feitelijk benadeeld, zo citeerde AM Web a.s.r.-topman Jos Baeten die namens het Verbond commentaar gaf op de regeringsplannen. Ook ceo van Nationale-Nederlanden, David Knibbe, uitte namens het Verbond kritiek. ‘De werkgever moet na die twee losse jaren vervolgens weer kiezen tussen UWV en privaat in het kader van de WGA. Dat wordt een heel rommelige keten.’

GEEN REACTIES