Verbond: Wft-modules meer laten aansluiten op praktijk

© Verbond van Verzekeraars

Een aantal van de modules van het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk moeten beter aansluiten bij de praktijk, vindt het Verbond van Verzekeraars.

In een position paper noemt het Verbond als voorbeelden de branches van kredietverzekeraars, de co-assurantiemarkt en de uitvaartverzekeraars. Voor kredietverzekeraars zou volgens het Verbond de module ‘Schadeverzekering zakelijk’ inhoudelijk meer moeten ingaan op kredietverzekeringen, terwijl de module ‘Schadeverzekering particulier’ voor hen overbodig is. Voor de co-assurantiemarkt pleit het Verbond in de module ‘Schadeverzekering zakelijk’ eveneens voor meer herkenbaarheid. Ook beroepsvereniging NARIM heeft hiervoor recentelijk een lans gebroken. Voor de uitvaartverzekeraars ziet het Verbond graag een aanpassing in de huidige module ‘Vermogen’, door deze module aan te vullen met algemene kennis over uitvaartverzekeringen. Deze aanpassingen borgen dat de modules beter aansluiten op de praktijk, aldus het Verbond.

PE-Examens
Verder vindt het Verbond van Verzekeraars dat het PE-examen en het toetsen van verzekeringspersoneel op Permanente Actualiteit meer moet uitgaan van vertrouwen. Nu is het PE-examen volgens de verzekeringskoepel dubbelop en heeft de sector te maken met een dubbele belasting. Het is volgens het Verbond, net als bij het productgoedkeuringsproces, denkbaar dat bijvoorbeeld de AFM toezicht houdt op interne processen om verzekeringspersoneel actueel te houden. Verzekeraars pleiten ook voor een variant waarbij medewerkers gevrijwaard kunnen worden van het PE-examen, mits de verzekeraar de Permanente Actualiteit aantoonbaar heeft geborgd.

Robo-advice
In het position paper gaat het Verbond eveneens in op het geautomatiseerd advies, beter bekend als robo-advice. Verzekeraars vinden dat ook geautomatiseerd advies moet voldoen aan de wettelijke norm, maar de borging van de norm kan op een andere wijze plaatsvinden dan met diploma’s en PE.

Suggesties
Het position paper is door het Verbond opgesteld in aanloop naar de analyse van de vakbekwaamheidseisen voor de financiële sector, die momenteel door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) wordt uitgevoerd. In grote lijnen staat de branchekoepel achter het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk, maar geeft derhalve wel aanzetten tot een aantal verbeteringen. Verzekeraars roepen het ministerie van Financiën en het CDFD op om de suggesties voor aanpassingen in de vakbekwaamheidseisen zo snel mogelijk door te voeren. Dat zou de belasting voor financieel medewerkers verlichten en (onnodige) kosten ook terugdringen. Het Verbond zegt daar graag een inhoudelijk bijdrage aan te willen leveren.

GEEN REACTIES