Verbond vindt verwijt VKG niet terecht

Verbond zet ons in de kou door op het laatste moment af te haken als spreker tijdens VKG On Stage, schrijft VKG. Dat is een te eenzijdige voorstelling van zaken, reageert het Verbond.

In een persbericht meldt VKG: “Met nog een aantal dagen te gaan, haakt het Verbond van Verzekeraars onverwacht af als spreker tijdens VKG On Stage 2011. Door volgens hun zeggen ‘onvoorziene omstandigheden’ zijn zij genoodzaakt hun eerder gedane toezegging ongedaan te maken. VKG betreurt deze gang van zaken en heeft dat ook kenbaar gemaakt aan het Verbond. De plaatsen van Leo de Boer en Johan van der Schoot worden ingenomen door de directievoorzitters “van prominente verzekeraars waaronder de Goudse en Reaal. Een waardig alternatief.”

Reactie Verbond

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat VKG in het persbericht een te eenzijdige voorstelling geeft.
“Nadat we werden benaderd voor deelname aan VKG On Stage, hebben wij maandenlang niets gehoord van de organisatie qua voorstellen over bijdrage en inhoud. Toen het uiteindelijk tot een gesprek daarover kwam, bood de VKG weinig ruimte voor constructief overleg. Om die reden en vanwege andere agendaverzoeken die inmiddels binnen waren gekomen hebben we de afweging gemaakt om van deelname af te zien. Het Verbond van Verzekeraars hecht aan een respectvolle omgang met haar relaties en betreurt het dan ook dat VKG nu kiest voor een benadering en toon waarin wij ons niet herkennen.”

VKG On Stage vindt plaats op 12, 19 en 26 mei.

GEEN REACTIES