(Findinet) Verbond accepteert uitnodiging AFM

Het Verbond deelt de visie van de AFM dat optimale transparantie en goed advies van groot belang zijn om te borgen dat de verwachting van ondernemers over hun AOV spoort met de geboden dekking.

Daarom gaat het Verbond van Verzekeraars graag in op de uitnodiging van de AFM om de mogelijkheid tot verdere marktbrede verbeteringen op dit punt te bespreken. Ook is de sector bereid mee te denken met de AFM en organisaties van adviseurs om te bezien hoe nadere waarborgen voor de advieskwaliteit kunnen worden ingevuld.

“Om klanten te helpen bij het maken van een bewuste keuze zijn de afgelopen periode al de nodige stappen gezet”, aldus het Verbond, “zoals de invoering van productwijzers, een website voor zzp’ers en een vernieuwde gezondheidsverklaring. Op brancheniveau wordt onder meer nog gewerkt aan een verheldering van de en-blocclausule, die volgens de AFM soms onduidelijk omschreven is. Per 2013 wordt verder een provisieverbod doorgevoerd voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waardoor zorgen over de passendheid van de adviesbeloning kunnen worden weggenomen. Deze maatregel zorgt ook voor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen aanbieder, adviseur en consument.”

De AFM wijst verder op de beperkte dekking van budget-AOV’s en de mogelijke teleurstelling die deze polissen bij de claimafhandeling kunnen opleveren. Deze relatief goedkope polissen voorzien volgens het Verbond van Verzekeraars echter wel in een behoefte, zeker bij startende ondernemers met nog weinig inkomsten. “Uiteraard is goede informatievoorziening en advisering bij dit type producten essentieel.”

GEEN REACTIES