VEH: ‘Taxatiebranche wil eigen markt afschermen’

VEH: 'Taxatiebranche wil eigen markt afschermen'
© Pixabay

Er is verwarring ontstaan over taxatieverplichtingen voor woningen per 1 juli. De nieuwe richtlijn van de Europese Bankenautoriteit (EBA) laat dan geen modelmatige taxaties meer toe. De banken en de taxatiebranche zijn echter nog niet tot overeenstemming gekomen over een nieuw taxatiesysteem. Vereniging Eigen Huis spreekt van oneigenlijk marktgedrag van de taxatiebranche en heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd om in te grijpen.

Een modeltaxatie, waarbij de waarde van een woning wordt bepaald op basis van kengetallen zonder dat een taxateur de woning bezoekt, mag per 1 juli niet meer van de EBA. De modelmatige waardebepaling moet voortaan ook worden beoordeeld door een expert. Daarom zijn in maart ING, Calcasa en Taxatheek gestart met een tussenvorm, de desktoptaxatie. De desktoptaxatie combineert de modelmatige waardebepaling met de expertise van een taxateur, zonder dat deze de woning bezoekt. De desktoptaxatie gaat minder dan honderd euro kosten. Het gaat om taxaties waarbij de Loan-to-Value niet hoger is dan 90%.

Appartementen uitgesloten
Enkele weken geleden introduceerde de NRVT, de toezichthouder op de taxatiebranche, samen met makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro, een soortgelijke hybride vorm: de bureauwaardering. Ook hier is de voorwaarde dat het te lenen bedrag niet hoger is dan 90% van de getaxeerde waarde van de woning. Maar er zijn een aantal verschillen: de fysieke taxatie blijft de norm, de bureauwaardering wordt de uitzondering. Opmerkelijk is ook dat de bureauwaardering een aantal woningtypen uitsluit, waaronder appartementen, terwijl die met kengetallen juist goed onderling vergelijkbaar zijn. De bureauwaardering wordt ook duurder dan de desktoptaxatie: de kosten liggen volgens Vereniging Eigen Huis rond de € 350.

Prijsopdrijvende bepalingen
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die al sinds vorig jaar zomer met de taxatiebranche overlegt over een nieuw taxatiesysteem, heeft forse inhoudelijke bezwaren tegen het laatste initiatief. Allereerst vanwege de hogere kosten. De NVB spreekt van prijsopdrijvende bepalingen die consumenten geen meerwaarde opleveren. De NVB maakt zich bovendien grote zorgen over de te gedetailleerde invulling van het model, die innovatie en de ontwikkeling van verschillende modellen in de weg staat. Juist de concurrentie moet ertoe leiden dat de kwaliteit van statistische modellen verder toeneemt.

Ongewenste concurrent
De Vereniging Eigen Huis zegt bovendien signalen te ontvangen dat taxateurs actief worden ontmoedigd om deel te nemen aan de desktoptaxatie, het initiatief van ING, Calcasa en Taxatheek. Terwijl volgens de VEH de ervaringen met dit initiatief positief zijn. “Het lijkt de bedoeling van de taxatiebranche om de desktoptaxatie als ongewenste concurrent van de markt te weren”, schrijft de VEH in een brief aan minister Ollongren. De VEH vraagt de minister daarom om in te grijpen.

GEEN REACTIES