ING wordt nieuwe financier Nationaal Warmtefonds

ING sluit sterk derde kwartaal af

ING wordt een nieuwe financier van het Nationaal Warmtefonds en zal 50 miljoen euro aan financiering beschikbaar stellen. Met de toetreding tot het Warmtefonds, dat leningen voor de verduurzaming van woningen en gebouwen verstrekt aan particuliere woningeigenaren, VvE’s en scholen, zet ING opnieuw een belangrijke stap in haar streven om vastgoed in Nederland duurzamer te maken.

Zesde financier
Het Warmtefonds werd in 2014 opgericht onder de naam Nationaal Energiebespaarfonds. Inmiddels heeft het fonds ongeveer EUR 600 miljoen aan leningen verstrekt voor de verduurzaming van woningen en andere gebouwen. De verwachting is dat dit de komende drie jaar zal verdubbelen. ING wordt de zesde financier van het fonds, naast de Rijksoverheid, de Rabobank, ASN Bank, de Europese Investeringsbank (EIB) en Council of Europe Development Bank (CEB).

Verenigingen van Eigenaren
ING wil met de deelname aan het Warmtefonds bijdragen aan het verduurzamen van (gemengde) VvE’s. Voor deze verenigingen is het lastig om een lening te krijgen om het gebouw duurzamer te maken. Het Nationaal Warmtefonds maakt dit wel mogelijk. In Nederland vallen ongeveer 1,2 miljoen woningen onder een VvE. Een groot deel hiervan is een zogenaamde gemengde VvE: er zijn dan verschillende typen eigenaren: particulieren, woningcorporaties en/of particuliere beleggers.

Advies en financiering
ING wil het Nationaal Warmtefonds niet alleen steunen met geld. De bank wil het Warmtefonds onder de aandacht brengen van klanten zoals grotere woningcorporaties en VvE’s. De mogelijkheid om gebruik te maken van de Energiebespaarlening van het Warmtefonds om een lening af te sluiten specifiek voor de verduurzaming van gebouwen moet zo meer bekendheid krijgen. Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING: “Verduurzaming is sinds Corona alleen maar belangrijker geworden, dat zien wij overal in de maatschappij. Met het verduurzamen van gebouwen en woningen is veel winst te behalen wat betreft de CO2 uitstoot en dit onderwerp is al jaren een groot thema voor ING. Wij helpen onze klanten met advies en financiering om gebouwen te verduurzamen en het toetreden als co-financier tot het Warmtefonds is een logische stap voor deze inspanningen.”

Ook het Warmtefonds is gelukkig met het toetreden van ING. Ernst-Jan Boers, voorzitter van het Warmtefonds: “Het bestuur is blij met ING als nieuwe financier van het fonds. Met de toetreding van ING zijn nu drie van de vier grootbanken in Nederland verbonden aan het fonds. De diverse partners zullen hun krachten bundelen om het mogelijk te maken om tegen aantrekkelijke voorwaarden de particuliere woningen, VvE’s en scholen te verduurzamen. Voor eind 2023 hopen we een CO2-reductie mogelijk te hebben gemaakt van in totaal 1 Pjoule. Met deze eerste financiering van ING wordt hieraan een bijdrage geleverd.”

De financiering vanuit ING van 50 miljoen euro zal dit jaar beschikbaar gesteld worden.

GEEN REACTIES