Brancheorganisaties introduceren nieuwe taxatievorm

taxateurs introduceren bureauwaardering

Brancheorganisaties NVM, Vastgoedpro en VBO lanceren per 1 juli 2021 een model Bureauwaardering, een nieuwe hybride taxatievorm voor woningen. De Bureauwaardering vervangt de huidige modelmatige waardebepaling, waar bancaire hypotheekverstrekkers nu in de daarvoor geschikte situaties gebruik van maken bij het verstrekken van een hypotheek voor een woning. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) onderschrijft de door de brancheorganisaties geformuleerde standpunten en gaat deze inbedden in haar regelgeving.

Op 29 mei 2020 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) de richtsnoeren over initiëring en monitoring van leningen vastgesteld. Als gevolg hiervan is het per 30 juni 2021 voor bancaire hypotheekverstrekkers niet meer mogelijk om enkel en alleen – dus zonder taxateur – gebruik te maken van een dergelijk geautomatiseerd rapport. De financiers hebben naar aanleiding hiervan verzocht te komen met een rapport op basis van een nieuwe waarderingsnorm, waarbij er wel een centrale rol voor de taxateur is, maar geen fysieke inspectie van het object plaatsvindt.

Eerder startten Calcasa, ING en de Taxatheek al een pilot om hun eigen desktop-taxatie te testen.

Bureauwaardering versus Model taxatierapport Woonruimte
Het model Bureauwaardering gaat naast het Model taxatierapport Woonruimte bestaan. Het is geen vervanging. Een taxatie met een fysieke inspectie blijft de norm. Als een Bureauwaardering volstaat, hoeft er geen Model taxatierapport Woonruimte te worden opgesteld. De Bureauwaardering is goedkoper en sneller. Niet elk object leent zich echter voor een Bureauwaardering. Hoe specifieker en unieker het object, hoe groter de kans dat een Model taxatierapport Woonruimte noodzakelijk is.

De Bureauwaardering kan alleen worden gebruikt voor ‘het verkrijgen of aanpassen van (hypothecaire) financiering’ waarbij geadviseerd wordt deze methode alleen te gebruiken als het te lenen bedrag niet hoger is dan 90% van de getaxeerde waarde van de woning.

De brancheorganisaties streven ernaar om de doorlooptijd voor het uitbrengen van de Bureauwaardering te beperken tot maximaal acht werkuren na ontvangst van een complete (digitale) aanvraag/acceptatie door de taxateur.

Afspraken Bureauwaardering
De brancheorganisaties en het NRVT hebben onder andere het volgende afgesproken:

 • De Bureauwaardering wordt per 1 juli 2021 in de markt gezet;
 • Bij de Bureauwaardering vindt geen in- of uitpandige inspectie van het object door de taxateur plaats;
 • De taxateur blijft eindverantwoordelijk voor de vaststelling van de marktwaarde;
 • De taxateur die gebruik wil maken van deze Bureauwaardering dient ingeschreven te zijn in het register van het NRVT;
 • Per uit te brengen Bureauwaardering wordt uitgegaan van het opvragen van twee modelwaardes van verschillende leveranciers, waarbij de modelwaarden voldoende betrouwbaar en nauwkeurig zijn;
 • De brancheorganisaties verzoeken het NRVT een toezichtsysteem in te richten op modelwaardeleveranciers.

Bureauwaardering niet altijd mogelijk
Het is niet mogelijk voor elke woning een Bureauwaardering uit te voeren. Als een woning voldoet aan een van de criteria in een vooraf opgestelde lijst, zal moeten worden teruggevallen op het Model taxatierapport Woonruimte. In onder andere de volgende situaties is de Bureauwaardering niet mogelijk:

 • De gekozen geldverstrekker staat het niet toe;
 • Er is sprake van een nog niet opgeleverde nieuwbouwwoning;
 • Er is sprake van een ander doel dan ‘het verkrijgen of aanpassen van (hypothecaire)
  financiering’;
 • Het te taxeren object is een appartementsrecht;
 • Enkele afwijkende situaties die invloed hebben op de woningwaarde;
 • Nadat 2 modelmatige rapporten zijn opgevraagd bij de modelwaardeleveranciers
  blijkt dat geen enkel modelmatig rapport geleverd kan worden omdat de
  betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van minimaal 90% met een maximale afwijking
  van 10%, zoals in de ‘Richtlijn verantwoord gebruik modelmatige taxaties’ niet wordt
  gehaald;
 • Er is sprake van een te leveren modelwaarde die hoger is dan het door de
  geselecteerde geldverstrekker vooraf vastgesteld bedrag (bijv. € 750.000, –).

GEEN REACTIES