VCP: check dekking risicoverzekering bij epidemie

VCP: check dekking risicoverzekering bij epidemie
© Pixabay

De VCP, vakcentrale voor professionals, roept werkgevers en werknemers van haar aangesloten organisaties op om goed te kijken naar de dekking van risicoverzekeringen, zoals de ANW-hiaatverzekering en het partnerpensioen. Leden van de VCP hebben situaties geconstateerd waardoor als gevolg van het coronavirus de dekking mogelijk vervalt. De VCP noemt dit onacceptabel.

De VCP verneemt dat enkele verzekeraars uitsluitingsclausules hebben opgenomen bij een (grote) uitbraak (epidemie). De VCP vindt dat dit soort uitsluitingsgronden onacceptabel zijn en dat het risico niet bij individuen gelegd mag worden. Een woordvoerder van de VCP kan niet melden om welke verzekeraars het gaat. Wel zegt hij dat twee van de verzekeraars inmiddels hun beleid hebben aangepast en alsnog dekking verlenen bij schade als gevolg van corona.

De VCP roept iedereen op goed naar de dekking te kijken en bij twijfel te controleren bij de verzekeraar of het pensioenfonds. Dit geldt zeker ook wanneer het particuliere verzekeringen betreft. Werknemers die twijfelen of het wel veilig is om hun werk te doen en of hun dekking voor bijvoorbeeld hun nabestaandenpensioen of ANW-hiaat in het geding kan komen, moeten hierover in overleg gaan met hun werkgever.

Zorgplicht
De VCP, waarbij ruim 50 vakverenigingen zijn aangesloten, roept werkgevers op hun zorgplicht hierin zeer serieus te nemen en pro-actief voor het personeel na te gaan of alle risicoverzekeringen die voor de werknemers zijn afgesloten ook de beloofde en verwachte dekking bieden. Wanneer er beperkingen zijn op de dekking dienen werknemers daarover te worden geïnformeerd. Dat betekent dan ook dat werknemers niet gevraagd kan worden om zich in omstandigheden te begeven die ertoe leiden dat er geen dekking meer is. Als alternatief kan de werkgever zich garant stellen voor zaken waarin de verzekeraar het laat afweten.

Bron: VCP

GEEN REACTIES