Univé sluit 2018 met verlies af, ondanks goed technisch resultaat

Gezonde resultaten voor Univé

Coöperatie Univé heeft 2018 met een verlies van 21 miljoen euro afgesloten. Met name de daling van de aandelenkoersen eind 2018, zorgde voor een negatief resultaat op de beleggingen. Het aantal schadepolissen steeg echter met 37.000 en het technisch resultaat verbeterde tot € 3 miljoen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Univé vandaag heeft gepresenteerd.

Door de daling van de aandelen in het laatste kwartaal van 2018, is het totale resultaat over 2018 na belasting op een verlies uitgekomen. De solvabiliteit daalde van 348% in 2017 naar 309%.

De technische resultaten van de coöperatie zijn vorig jaar echter sterk verbeterd. Werd in 2017 nog een verlies geleden van €12 miljoen, in 2018 is dit omgedraaid tot een winst van €3 miljoen. Dit ondanks de januaristormen die veel schade bij de leden hebben veroorzaakt.

Het resultaat werd onder meer bereikt door de groei van 37.000 nieuwe polissen bij het schadebedrijf, een premieverhoging op verlieslatende verzekeringen als de auto- en brommerverzekering, en een kostenbeheersing binnen de organisatie. Univé ziet vooral versterking in de groei op de zakelijke portefeuille en rechtsbijstand.

De premieomzet bij Univé Schade groeide met 5,8% naar € 466 miljoen, waarvan €20 miljoen betrekking heeft op premiemaatregelen en € 5 miljoen op portefeuillegroei. Bij Univé Her trad een premiedaling op van €4 miljoen. Dit is volgens de coöperatie het gevolg van hogere eigenbehoudkeuzes door de Regionale Univé’s. De premieopbrengsten van de coöperatie stegen daarmee vorig jaar op groepsniveau met €21 miljoen naar €487 miljoen.

Strategiewijziging
De coöperatie wil zich ontwikkelen tot een zekerheidsmerk dat zich richt op ‘voorkomen, beperken en verzekeren’. Een strategiewijziging waarvoor ook in 2018 fors is geïnvesteerd, net als in het verbeteren van de online klantbediening. Met zo’n 110 winkels in het hele land, 1,6 miljoen klanten met in totaal ruim 4 miljoen verzekeringen is Univé een middelgrote speler op de verzekeringsmarkt.

Vorige week werd bekend dat Ron Bavelaar (60) door de Ledenraad van Univé benoemd is tot lid van de Raad van Bestuur. Vanaf 1 juni gaat Bavelaar de rol van voorzitter invullen en is daarmee de opvolger van Joost Heideman. Bavelaar is afkomstig van uitvaartverzekeraar Yarden, waar hij directievoorzitter was.

Onder zijn leiding gaat Univé zich opnieuw richten op een verdere beheersing van de kosten. Tegelijkertijd wordt er, net als in 2018, sterk geïnvesteerd in innovatie en transformatie. Zo zijn er dit jaar nieuwe producten als de Energie Coöperatie en Private Lease op de markt gebracht. Ook investeert Univé verder in de ambitie om de meest persoonlijke en excellente klantbediening te bieden, zowel online als in de winkels.

Bron: Univé

GEEN REACTIES