LTV van hypotheken NN Bank daalt naar 73%

© pixabay

De gemiddelde loan to value van de hypotheekportefeuille van NN Bank is in het afgelopen jaar gedaald van 78% naar 73%.

Dat blijkt uit het jaarverslag van NN Bank. Het percentage hypotheken dat bij de bank onder water staat, is gedaald naar 6%. Het aandeel van NHG-hypotheken steeg van 27% naar 34%. Dit komt voor een deel doordat de NHG-grens naar boven is opgeschoven en nieuwe hypotheken derhalve sneller onder de NHG vallen.

Verder nam het marktaandeel van hypotheken dat verkocht wordt onder het NN-label toe van 3,8% naar 4,8%. Deze hypotheken komen overigens niet allemaal op de balans van NN Bank. Voor een deel treedt NN Bank alleen op als intermediair voor NN Leven, Delta Lloyd Leven en het NN Dutch Residential Mortgage Fund. Daarvoor ontvangt NN Bank een vergoeding; vorig jaar steeg deze van bijna veertig miljoen naar ruim €61 mln. Ook krijgt NN Bank een fee voor het verdere beheer van de portefeuille voor NN Leven en de andere entiteiten.

Fees en commissies worden steeds belangrijker voor NN Bank, ze maken nu voor 27% uit van de totale inkomsten (het jaar daarvoor 16%). Het aandeel van rente-inkomsten neemt juist af. In het verslag wordt gesignaleerd dat niet-bankpartijen zoals pensioenfondsen scherper kunnen concurreren dan banken (zoals NN Bank) vanwege lagere kapitaaleisen. NN Bank moet zelf intensief beleid voeren om de eigen funding op een adequaat niveau te houden. Daarnaast namen de bedrijfskosten flink toe, waardoor de winst met 10 miljoen daalde naar €75 mln.

Vorig jaar nam NN Bank de eigen strategie onder de loep. Er werd gekeken naar het business model, de marktpositie, toekomstige marktontwikkelingen, de winstgevendheid en eventuele kansen. Dit jaar gaat NN Bank met het strategieproces verder.

GEEN REACTIES