Uitvaartverzekering blijft onderdeel van “Leven”

In het consultatiedocument eind- en toetstermen worden uitvaartverzekeringen niet genoemd. Waar zijn die ingedeeld?

“Ze maken geen onderdeel uit van de module Schade particulier, zoals eind vorig jaar het advies luidde, maar om uitvaartverzekeringen te kunnen adviseren is het diploma Adviseur Vermogen nodig. Er verandert dus niets ten opzichte van de huidige situatie. Om het in de termen van vandaag te zeggen blijft uitvaartverzekering een onderdeel van Leven.” Aldus Geert Hendrikx, lid van de Commissie Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

In het consultatiedocument van oktober 2011 merkte de CDFD nog op:

“Dit taakgebied sluit aan bij het werkterrein van veel financieel dienstverleners, die integraal advies uitbrengen aan de consument voor het gezinsverzekeringspakket (waaronder zorgverzekeringen). Hieronder scharen we ook de uitvaartverzekering. Bezwaren uit de

markt waren dat de schadeverzekeringsadviseur het hele diploma Wft-Levensverzekeringen diende te behalen om te kunnen adviseren in uitvaartverzekeringen.

De rest van de WftModule Levensverzekeringen werd ervaren als overbodige ballast. Of men moest de consument naar een ander kantoor (loket) doorverwijzen wat voor zowel de consument als voor het kantoor niet als prettig wordt ervaren.”

Vanwaar de omslag?

Hendrikx: “CDFD is een adviesorgaan van en voor het ministerie van Financiën.

Wij adviseren het ministerie over deskundigheidsonderwerpen die betrekking hebben op de financiële dienstverlening

De besluiten worden uiteindelijk door het ministerie genomen

Het Ministerie heeft ons in november 2011 laten weten dat men op dit onderdeel het advies niet overneemt en vast wil blijven houden aan de oude situatie. Met betrekking tot advisering over uitvaart is dus niets gewijzigd.”

GEEN REACTIES