Reaal: meer bewustwording nodig bij adviseurs over klimaatschade

Bron: Reaal

Verzekeraar Reaal doet een oproep aan financieel adviseurs en klanten om gezamenlijk na te denken over innovatie en preventie om klimaatschades in de toekomst te beperken.

Dat bleek afgelopen dinsdag toen Reaal voor adviseurs een klimaatevent organiseerde in Delft. Op dit event schetste weerman en meteoroloog Gerrit Hiemstra nog eens de gevolgen van de recente klimaatverandering voor Nederland. Hiemstra: “Door de klimaatverandering zullen extreme uitschieters steeds vaker voorkomen. Dit veranderende weerbeeld brengt nieuwe risico’s met zich mee, waar Nederland zich nog onvoldoende van bewust is. Denk bijvoorbeeld aan steeds vaker terugkerende hoge waterstanden, waardoor vaker huizen onderlopen of stukken land worden weggespoeld.’

Funderingen
‘Maar ook langere periodes van droogte vormen een bedreiging’, vervolgt de weerman. ‘Denk bijvoorbeeld aan funderingsproblemen die ontstaan door paalrot bij oudere woningen. Het beperkte bewustzijn zorgt er voor dat Nederlanders onvoldoende voorbereid zijn op calamiteiten. Te veel mensen denken nog: ‘dat zal mij niet gebeuren..’, maar de kans op overlast neemt toe. De inzet van preventieve middelen is geen overbodige luxe meer. Het is goed dat we ons bewust zijn van de veranderingen die op ons afkomen.’

Grote schades
Alex de Langen, directeur Intermediair Schade bij Reaal, stelde dat de huidige klimaatverandering gepaard gaat met flinke regen-, hagel- en onweersbuien, maar ook met grote droogte of stevige stormen. ‘Dit leidt steeds vaker tot grote schades aan onder meer woningen en auto’s.’ Reaal wil het bewustzijn van deze problematiek vergroten en tegelijkertijd samen met adviseurs en klanten op zoek gaan naar oplossingen, aldus De Langen. ‘We zijn altijd opzoek naar innovatieve oplossingen om overlast en ellende bij onze klanten te voorkomen.’ Bijvoorbeeld op het terrein van preventie.

The Green Village
Het Klimaatevent van Reaal werd georganiseerd in The Green Village van de TU Delft. Dit is een omgeving waar verschillende innovaties aanwezig zijn die inspelen op de klimaatverandering. The Green Village wordt voornamelijk door overheden gebruikt om kennis op te doen over klimaatverandering en de bijbehorende risico’s, maar is nu ook toegankelijk voor financieel adviseurs. De Langen: “Door concrete oplossingen en innovaties op klimaatgebied te laten zien, hopen wij adviseurs te inspireren en mee te laten denken over concrete oplossingen voor onze klanten.’

Bron: Reaal

GEEN REACTIES