(Findinet) Top tien aanbevelingen voor brandveiligheid

Het Verbond stelt een top 10 van aanbevelingen bij de aanpak van branden vast en vermeldt welke partijen daaraan concreet invulling geven.

Het rapport Grote branden, dat in 2002 verscheen, bevatte destijds belangrijke aanbevelingen om brandpreventie en -bestrijding steviger op de kaart te zetten. Het Verbond heeft die aanbevelingen onlangs tegen het licht gehouden en opnieuw op een rij gezet. De oorzaken van brand vormen een rode draad door deze aanbevelingen. Zo is brandstichting brandoorzaak nummer één en het Verbond komt in 2012 dan ook met een plan van aanpak voor de bestrijding van brandstichting. Hierbij zet het Verbond ook in op de module Brand van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ook wordt onderzocht wat slim omgaan met camera’s en andere moderne technieken op bedrijventerreinen en in winkelcentra kan opleveren.

Elektrische apparaten en sprinklers

Een andere belangrijke oorzaak van brand, zowel bij particulieren als bedrijven, is een ondeugdelijke elektrische installatie of verkeerd en onveilig gebruik van elektrische apparaten. In de aanbevelingen worden installatie- en inspectiebureaus dan ook opgeroepen de controles te verbeteren en hun klanten voor te lichten over veilig gebruik.

Het Verbond en UNETO-VNI ontwikkelen een gezamenlijke visie, voorlichtingsmateriaal en controle-instrumenten. De inzet en voortgang zullen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Andere betrokken partijen, zoals de brandweer, kennisinstituten en inspectiebureaus, zijn uitgenodigd hierover mee te denken en de resultaten via hun eigen achterbannen uit te dragen.

Een andere aanbeveling is om automatische sprinklerinstallaties in een bedrijfsverzamelgebouw of een winkelcentrum toe te passen. De genodigden van de brandbijeenkomst hadden de mogelijkheid een presentatie van een sprinklerinstallatie te bezichtigen. Het Verbond ondersteunt de verdere ontwikkeling en de toepassing van (woning)sprinklers, zoals recent bepleit door de brandweer en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).

GEEN REACTIES